Značky menu časové osy

Tlačítka kapitol v menu disku lze individuálně propojovat na libovolné body na časové ose filmu. V Editoru disku jsou tyto body označeny na časové ose značkami kapitol na stopě kapitol, což je specializovaná stopa časové osy, která zhmotňuje výše uvedené časové měřítko při přidání prvního menu do filmu. (Stopa je znovu odebrána v případě, že jsou odstraněna všechna menu.) Popisek značky kapitoly se skládá z písmene C, za kterým následuje pořadové číslo kapitoly v daném menu.

Ve stopě kapitol se zobrazují také návratové značky, které označují automatické body návratu z časové osy filmu zpět do menu disku. Popiskem značky návratu je písmeno M s pořadovým číslem cílového menu.

Barva značek kapitol a návratových značek odpovídá barvě ikony Seznam menu u menu, ke kterému jsou značky přiřazeny. Značky lze na časové ose přemístit přetažením myší. Podrobné informace naleznete v kapitole Editace značek kapitol a návratu na časové ose.

Avid Studio image001 Značky menu časové osy

Přetažením menu do prázdného seznamu menu dojde k tomu, že je na začátek prvního klipu filmu (za předpokladu, že film nějaký klip obsahuje) vložena značka kapitoly jako cíl tlačítka Přehrát film v menu. Na konec filmu je umístěna návratová značka označující návrat do menu.

Značky menu časové osy