Nástroje pro vytváření disků

V Editoru disků nabízí panel nástrojů časové osy řadu nástrojů pro vytváření, které lze používat přímo bez nutnosti přepínat okna nebo zobrazení.

Avid Studio image001 Nástroje pro vytváření disků

Nástroje na panelu nástrojů časové osy Editoru disků

Avid Studio image002 Nástroje pro vytváření diskůVytvořit odkaz: Toto tlačítko propojuje aktuálně vybrané tlačítko kapitoly v přehrávači s umístěním jezdce časové osy.

Avid Studio image003 Nástroje pro vytváření diskůVložit propojení: Toto tlačítko usnadňuje práci s vícestránkovými menu přesunutím všech existujících propojení tlačítek (počínaje aktuálně vybraným tlačítkem kapitoly v přehrávači) o jednu pozici směrem ke konci filmu.

Ve vícestránkovém menu může vložení propojení spustit řetězovou reakci vynucením existujícího propojení na další stránku, propojení z této stránky na následující stránku atd. až po finální stránku, která pak bude také v případě potřeby vytvořena.

Jakmile bude vynuceno posunutí všech existujících propojení směrem doprava

Avid Studio image004 Nástroje pro vytváření diskůOdstranit odkaz: Klepnutím na toto tlačítko odeberete propojení existující mezi tlačítkem v menu a značkou kapitoly na stopě kapitol. Značka nepropojené kapitoly zůstane na stopě kapitol. Tuto nepropojenou kapitolu lze ručně propojit přetažením myší na jiné tlačítko v náhledu menu. Může však nepropojená zůstat. V takovém případě ji bude možné přehrát pomocí tlačítka na dálkovém ovladači, které slouží pro přechod na další stopu. Můžete také klepnout na značky kapitol pravým tlačítkem myši a zvolit příkaz Odebrat vybraný odkaz.

Avid Studio image005 Nástroje pro vytváření diskůTlačítko cyklu: Klepnutím na levou nebo pravou šipku tohoto ovládacího prvku lze procházet dostupnými tlačítky a nastavit je jako aktivní pro editaci. Chcete-li upravit název tlačítka, klepněte na něj. Tlačítka lze také vybrat klepnutím na propojení tlačítek v přehrávači při zobrazení náhledu menu.

Avid Studio image006 Nástroje pro vytváření diskůNastavit náhled: Po klepnutí na toto tlačítko dojde k vygenerování obrázku miniatury snímku na pozici jezdce na časové ose a jeho zobrazení na tlačítku nabídky vybraném v ovládacím prvku tlačítka cyklu (pokud je typu Miniatura.

Avid Studio image007 Nástroje pro vytváření diskůVytvořit nepropojenou kapitolu: S výjimkou případů, kdy je jezdec na časové ose přesně na pozici značky kapitoly nebo návratové značky, přidáte klepnutím na toto tlačítko značku kapitoly na stopu kapitol, kapitola však nebude propojena na žádné menu. Nepropojenou kapitolu lze později v případě potřeby propojit jejím přetažením na tlačítko v náhledu menu. Nepropojená kapitola však také může být užitečná: při přehrávání označuje jeden z bodů, ve kterém je pozastaven obsah při procházení obsahu disku DVD pomocí tlačítka pro přechod na další stopu na dálkovém ovladači.

Avid Studio image008 Nástroje pro vytváření diskůOdebrat kapitolu: Pokud je jezdec na časové ose na pozici kapitoly, má tlačítko Vytvořit nepropojenou kapitolu opačnou funkci a upravený symbol. Klepnutím na něj odeberete značku kapitoly i propojení na menu (pokud je nastaveno). Pokud jsou vybrány značky kapitol, můžete také odebrat kapitoly pomocí příkazu místní nabídky Odstranit vybranou kapitolu. Chcete-li odebrat propojení ze značek kapitol tak, aby byly nepropojené, ale přesto zůstaly na stopě kapitol, použijte ze stejné nabídky příkaz Odstranit vybrané odkazy.

Avid Studio image009 Nástroje pro vytváření diskůVytvořit vracení: S výjimkou případů, kdy již na pozici jezdce na časové ose značka existuje, přidá toto tlačítko na stopu kapitol návratovou značku.

Návratová značka je aktivní během prohlížení pouze v případě, že je přehrávání spuštěno z menu, ke kterému je značka přidružena. (Na časové ose se musí barva značky shodovat s barvou ikony přidruženého menu v seznamu menu.) Když je při přehrávání dosaženo snímku spojeného s aktivní návratovou značkou, přejde zpět do přidruženého menu.

Avid Studio image010 Nástroje pro vytváření diskůZrušit vracení: Pokud se na pozici jezdce nachází návratová značka, změní se tlačítko Vytvořit vracení na tlačítko Zrušit vrácení s odpovídajícím symbolem.

K odstranění návratové značky lze také použít tlačítko Odebrat kapitolu a příkaz místní nabídky Odstranit vybranou kapitolu.

Editace značek kapitol a návratu na časové ose

Značky kapitol a návratové značky jsou spojeny s konkrétními snímky na časové ose, na jejichž pozici bude spuštěno přehrávání z menu disku (kapitoly) nebo na kterých je přehrávání vráceno do původního menu (návraty). Oba typy značek lze na požadovanou pozici ve filmu přesunout tažením myší.

Při zobrazování náhledu menu můžete přetažením značky kapitoly ze stopy kapitol na tlačítko v přehrávači změnit propojení tlačítka. Obrácená operace (tzn. přetažení tlačítka z přehrávače na bod na stopě kapitol) představuje alternativní způsob, jak vytvořit novou značku kapitoly.

Projekt obsahující jedno či více menu disku musí mít návratovou značku trvale umístěnou na konci stopy kapitol. Tím je zaručeno, že jakákoli kapitola přehrávaná na disku bude správně vrácena do původního menu. Poslední návratovou značku proto nelze odstranit.

Nástroje pro vytváření disků