Projekty disku

Avid Studio corner top left Projekty disku Avid Studio border Projekty disku Avid Studio corner top right Projekty disku
Avid Studio border Projekty disku
Avid Studio spacer Projekty disku
Avid Studio spacer Projekty disku Avid Studio blue button Projekty disku Avid Studio spacer Projekty disku

Chcete-li získat další informace o

úpravách – vytváření disků DVD – první lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Projekty disku
Avid Studio spacer Projekty disku
Avid Studio border Projekty disku
Avid Studio corner bottom left Projekty disku Avid Studio border Projekty disku Avid Studio corner bottom right Projekty disku
Avid Studio corner top left Projekty disku Avid Studio border Projekty disku Avid Studio corner top right Projekty disku
Avid Studio border Projekty disku
Avid Studio spacer Projekty disku
Avid Studio spacer Projekty disku Avid Studio blue button Projekty disku Avid Studio spacer Projekty disku

Chcete-li získat další informace o

úpravách – vytváření disků DVD – druhá lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Projekty disku
Avid Studio spacer Projekty disku
Avid Studio border Projekty disku
Avid Studio corner bottom left Projekty disku Avid Studio border Projekty disku Avid Studio corner bottom right Projekty disku

S příchodem diskových formátů DVD, Blu-ray a AVCHD technologie videa prošla určitým vývojem a stala se interaktivním médiem, které nabízí nové možnosti pro tvůrce grafického obsahu i pro diváky.

Při vytváření diskových projektů není nutné se držet klasické myšlenky filmu, který se promítá v pevně určeném sledu od začátku do konce. Nyní se mohou diváci rozhodnout, na kterou část filmu se chtějí podívat a v jakém pořadí.

Vytváření disků je proces, při kterém je navržena a vytvořena struktura umožňující tuto interakci. Aplikace Avid Studio nabízí automatizované funkce, které usnadňují vytváření obsahu, ale zároveň vám umožní mít plnou kontrolu.

Avid Studio image001 Projekty disku

Editor disků v aplikaci Avid Studio. Do seznamu nabídek byly přidány dvě nabídky, které jsou nyní k dispozici. Přehrávač (vpravo nahoře) v tomto okně nabízí zvláštní režim pro úpravu chování tlačítek nabídky.

Horní část obrazovky Editor disků zahrnuje dvě funkční oblasti:  kompaktní knihovnu s různými menu disků a dalšími prostředky a přehrávač, pomocí kterého můžete zobrazit náhled menu a dalších médií a upravovat interaktivní položky menu.

Pod nimi se dále nachází Seznam menu, kde jsou uložena projektová menu. V dolní části se nachází časová osa pro média, která budou primárním obsahem disku. Vždy se používá plná šířka okna.

ð Přidání menu disku

ð Náhled menu disku

ð Editace menu na časové ose

ð Editor menu

ð Modul disku

Projekty disku