Přehrávač

Přehrávač je obrazovka s náhledem, na které můžete kontrolovat média knihovny, přehrávat filmový projekt, pracovat s menu disků a provádět další činnosti. V každém okně nebo kontextu, ve kterém je použit, obsahuje přehrávač poněkud odlišné ovládací prvky.

Úvodní informace k Přehrávači a k jeho základním ovládacím prvkům naleznete v části Knihovna – náhled. Informace o používání Přehrávače v režimu trimování na časové ose naleznete v části Operace s klipy. Informace o používání Přehrávače s funkcí Koláž naleznete v části Editor koláží. Informace o používání Přehrávače při editaci menu disku naleznete v části Náhled menu disku.

Přehrávač