Knihovna

Knihovna představuje nástroj pro katalogizaci a správu všech zdrojů založených na souborech – neboli položek – které můžete používat při své tvorbě. Téměř většina materiálů ve vašem filmu – videozáznamy, hudební a zvukové soubory a většina specializovaných zdrojů, jako jsou přechody a efekty – jsou položky pocházející z knihovny. Mnoho položek v knihovně je dodáváno v rámci aplikace Avid Studio a jsou k dispozici pro použití bez licenčních poplatků. Patří sem profesionálně navržené titulky, menu DVD, zvukové efekty a další.

Knihovna používá při automatické aktualizaci a měnícím se počtu souborů médií v systému sledované složky. Na straně sledovaných složek v části nastavení aplikace Avid Studio, zadejte názvy adresářů médií, zejména těch, které často aktualizujete. Od tohoto okamžiku bude knihovna v těchto adresářích pravidelně hledat změny a odpovídajícím způsobem bude probíhat její aktualizace.

Hlavní zobrazení: Když klepnete na kartu Knihovna, zobrazí se hlavní okno. Toto hlavní zobrazení vám umožňuje získat rozsáhlý přístup k mnoha nástrojům katalogizace a vyhledávání, včetně těch, které slouží ke kategorizaci položek pomocí hodnocení a značek, a těch, které se používají k vytváření kolekcí položek definovaných uživatelem.

Kompaktní zobrazení: V kompaktním zobrazení knihovny se prakticky celé funkční hlavní zobrazení zmenší do velikosti panelu, který bude součástí některých dalších oken, například Filmového editoru a Editoru disku. Hlavním účelem kompaktního zobrazení je umožnit přidání položek do projektu filmu nebo disku z knihovny přetažením.

Avid Studio image001 Knihovna

Hlavní zobrazení knihovny se skládá z navigačních ovládacích prvků umožňujících procházet strukturu katalogu (nalevo) a prohlížeče pro kontrolu a výběr položek (napravo).

Přehrávač: Nástroje, které jsou k dispozici v knihovně, zahrnují Přehrávač, což je prohlížeč, který lze použít pro všechny typy médií zpracovávané v této aplikaci. Při použití z hlavního okna knihovny se přehrávač otevře v samostatném okně. Když je použita kompaktní knihovna, zobrazí se ve stejném okně integrovaná verze přehrávače.

Avid Studio image002 Knihovna

Náhled položky videa v knihovně v okně přehrávače, jehož velikost se dá měnit, s kompletní sadou ovládacích prvků pro ovládání posunu včetně kolečka převíjení. Můžete pokračovat v práci v hlavním okně a současně mít otevřený rozevírací přehrávač.

Další krok

Jakmile víte, jak s knihovnou pracovat, a provedli jste všechny potřebné změny výchozího nastavení, je čas začít vytvářet film. Můžete pokračovat dvěma způsoby:

Obvyklý způsob: Jestliže chcete detailně řídit způsob použití médií ve svém filmu, obvykle začnete projekt filmu nebo disku vytvářet od začátku v jednom ze dvou editorů projektů.

Nejjednodušší způsob: Aby bylo možné dosáhnout mimořádně rychlých výsledků, nabízí knihovna jiný způsob. Klepnutím na nástroje SmartSlide nebo SmartMovie v dolní části knihovny otevřete další sadu ovládacích prvků. U každého z těchto způsobů zvolte nějaké položky vizuálních médií, které budou sloužit jako základ projektu, vyberte hudbu pro zvukovou stopu a proveďte další úpravy. Potom přichází na řadu software, který automaticky generuje projekt aplikace Avid Studio v plném měřítku obsahující požadovaná média a možnosti. Projekt můžete ihned exportovat nebo podle potřeby dále ručně upravit.

Knihovna