Filmový editor a Editor disku

Po shromáždění všech materiálů a jejich uspořádání podle vašich představ v knihovně je čas začít pracovat na videu nebo prezentaci. Pokud pracujete výslovně na disku, můžete ihned začít pracovat v Editoru disku, který je stejný jako Filmový Editor, ale obsahuje další nástroje pro vytváření a nastavení menu DVD.

Pokud neplánujete vytvoření disku nebo si nejste jistí nebo v případě, že je disk jenom jedním z výstupních médií, která se chystáte připravit, bude pravým místem pro zahájení práce Filmový editor. Film můžete po dokončení exportovat do Editoru disku a přidat do něj menu.

Filmový editor a editor disku existují vedle sebe, ale s výjimkou funkce exportu, kterou jsme právě zmínili, spolu nespolupracují. Pokud chcete, můžete současně načíst řádný projekt filmu a projekt disku a podle potřeby mezi nimi přepínat.

Avid Studio image001 Filmový editor a Editor disku

Ve Filmovém editoru i Editoru disku se v dolní části obrazovky nachází časová osa s několika stopami. Většina klipů na časové ose pochází z knihovny. Některé typy, například automatická hudba na pozadí, jsou generovány pomocí speciálních nástrojů.

Jak bylo zmíněno výše, oba editory projektů obsahují kromě zobrazení časové osy integrované verze knihovny a přehrávače. Pro vytvoření projektu přetáhněte položky z knihovny na stopy časové osy, kde jsou označovány termínem klipy.

Ovládací prvek typ náhledu nad přehrávačem umožňuje přepnout mezi zobrazením aktuální položky v knihovně (zdroj) a aktuálním klipem na časové ose. V Editoru disku umožňuje další typ náhledu (menu) použít přehrávač jako editor pro propojení nabídek disku s body na časové ose projektu.

Filmový editor a Editor disku