Editory médií

V případě potřeby otevře knihovna i časová osa projektu další okna pro práci s konkrétními typy médií a dalšími položkami. Obvykle lze otevřít okno editoru vhodné pro položku nebo klip poklepáním na příslušnou položku.

Opravy z knihovny: Velmi důležité jsou editory pro standardní typy médií video, fotografie a zvuk. Při volání z knihovny (poklepáním na položku) bude každý z těchto editorů poskytovat sadu nástrojů oprav odpovídajících typu média. Tyto nástroje lze použít přímo u položek v knihovně a například odstranit z videa chvění kamery, trimovat nechtěný materiál z fotografie nebo potlačit zvukový šum.

Když je oprava použita u položky v knihovně, nebude upraven soubor médií. Parametry opravy budou uloženy v databázi knihovny. Kdykoli je možné je podle potřeby změnit nebo odebrat. Opravy, které provedete v knihovně, doprovází položku, kterou přidáte na časovou osu projektu jako klip.

Opravy z časové osy: Když poklepáním na klip na časové ose otevřete jeden ze standardních editorů médií, opět budete mít k dispozici nástroje pro opravy. V tomto případě se však budou vztahovat jen na klip v projektu, nikoli na základní položku v knihovně.

Efekty: Při volání efektů z časové osy projektu nabízejí editory médií také efekty, které zajišťují u všech tří typů médií širokou škálu vylepšení. Tyto možnosti zahrnují praktické (Jas a kontrast) až efektní efekty (Zlomkový oheň). Efekty lze animovat pomocí změn využívajících klíčované parametry s libovolným stupněm složitosti. Poskytují bezpočet způsobů, jak vytvářeným položkám přidat na kreativní zajímavosti.

Posuvník a lupa: Editor fotografií obsahuje ještě jeden vlastní nástroj – posuvník a lupa. Stejně jako právě popsané efekty lze posuvník a lupu animovat pomocí klíčových snímků a vytvořit libovolnou požadovanou kombinaci simulovaných pohybů kamery s posuvníkem a lupou v rámci ohraničení jediné fotografie.

Podrobné informace o opravách a obecném použití médií získáte v tématu Úpravy médií: Opravy. Informace o efektech a nástroji posuvníku a lupy naleznete v tématu Úpravy médií: Efekty.

Editory médií