Použití aplikace Avid Studio

Avid Studio corner top left Použití aplikace Avid Studio Avid Studio border Použití aplikace Avid Studio Avid Studio corner top right Použití aplikace Avid Studio
Avid Studio border Použití aplikace Avid Studio
Avid Studio spacer Použití aplikace Avid Studio
Avid Studio spacer Použití aplikace Avid Studio Avid Studio blue button Použití aplikace Avid Studio Avid Studio spacer Použití aplikace Avid Studio

Chcete-li získat další informace o

aplikaci Avid Studio – obecný přehled,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Použití aplikace Avid Studio
Avid Studio spacer Použití aplikace Avid Studio
Avid Studio border Použití aplikace Avid Studio
Avid Studio corner bottom left Použití aplikace Avid Studio Avid Studio border Použití aplikace Avid Studio Avid Studio corner bottom right Použití aplikace Avid Studio

K tomu, abyste získali jednoduchý nástin procesu digitálního vytváření filmů, vám stačí skupina karet ve střední části hlavního okna aplikace Avid Studio.

Avid Studio image001 Použití aplikace Avid Studio

Na hlavním ovládacím panelu aplikace Avid Studio je shrnut proces vytváření filmů. (Tlačítko Export se nezobrazí, pokud je zvolena karta Knihovna.)

Importér

Import na levé straně představuje přípravný krok. Zahrnuje takové postupy, jako je nahrávání videa z analogové kamery nebo kamery DV, přenášení fotografií z digitálního fotoaparátu a kopírování souborů médií na místní pevný disk z umístění v síti.

Importér aplikace Avid Studio obsahuje nástroje k provedení těchto úloh a funkci Snímek pro uložení snímků z video souborů a nástroj Fázová animace pro vytváření videa snímek po snímku.

Avid Studio image002 Použití aplikace Avid Studio

Hlavní ovládací prvky v nástroji Snímek v Importéru.

Exportér

Na druhém konci procesu vytváření filmů se nachází Export. Když se dostanete až do tohoto bodu, znamená to, že to nejtěžší už máte za sebou. Kreativní energie, kterou jste vložili do vytvoření filmu, se vyplatila a vy teď máte výsledek, kterému chybí jen jediná věc – obecenstvo.

Avid Studio image003 Použití aplikace Avid Studio

Příprava na vytvoření video souboru v Exportéru

Exportér aplikace Avid Studio vám pomůže zdolat tuto poslední překážku pomocí nástrojů, které vám umožní předvést váš film divákům, ať je to kdokoli a nachází se kdekoli. Můžete vytvořit soubor s digitálním filmem ve formátu dle vlastního výběru, vypálit disk DVD nebo dokonce načíst film přímo na svůj účet YouTube.

Stejně jako Importér se Exportér otevře v samostatném okně. Po dokončení prací se znovu zobrazí hlavní okno.

Karty ve střední části

Nejvíc práce v aplikaci Avid Studio probíhá na třech kartách ve střední části Knihovna, Film a Disk. První z těchto karet otevře hlavní zobrazení knihovny, kde můžete spravovat kolekce svých médií.

Ostatní karty slouží k otevření dvou editorů projektů, jednoho pro digitální filmy a druhého pro projekty na disku, což jsou digitální filmy obohacené o možnosti interaktivity ve formě menu DVD.

ð Filmový editor a Editor disku

ð Editory médií

ð Přehrávač

Použití aplikace Avid Studio