Základní pravidla editace videa

V této části jsou uvedeny pokyny, které mohou být užitečné při editaci filmu. Je samozřejmé, že neexistují žádná přísná či závazná pravidla, zejména pokud experimentujete nebo je-li vaše práce určena k pobavení.

·    Nespojujte scény, v nichž se kamera pohybuje. Záběry kamerou, přiblížení či oddálení a další pohyblivé záběry by vždy měly být odděleny statickými záběry.

·    Záběry, které následují po sobě, by měly být natočeny z různých úhlů. Úhel kamery by se měl lišit nejméně o 45 stupňů.

·    Sekvence tváří by vždy měly být zabírány střídavě z různých úhlů pohledu.

·    Při natáčení budov měňte úhly záběru. Máte-li podobné snímky stejného typu a velikosti, měla by diagonála obrázku být střídavě zleva dole doprava nahoru a naopak.

·    Střihy provádějte v okamžiku, kdy jsou osoby v pohybu. Divák bude zaujat pohybem a střihu si téměř nevšimne. Můžete zejména využít možnosti střihu záběru z dálky uprostřed pohybu.

·    Vytvářejte harmonické střihy a vyhýbejte se vizuálnímu oddělení.

·    Čím méně pohybu záběr obsahuje, tím kratší by měl být. Záběry s rychlým pohybem mohou být delší.

·    Záběry z dálky mají více obsahu, a proto by rovněž měly být zobrazeny déle.

Uspořádání videosekvencí v určitém pořadí nejen umožňuje dosáhnout určitých efektů, ale umožňuje dokonce sdělit skutečnosti, které nelze nebo by neměly být vyjádřeny obrazem. Existuje šest základních metod sdělování prostřednictvím střihu:

Asociativní střihy

Střihy jsou seskupeny v určitém pořadí tak, aby v mysli diváka vytvářely jisté asociace, aniž by byla zobrazena skutečná zpráva. Příklad: Muž si vsadí na koně a hned v následující scéně vidíme, jak si kupuje nové auto u prodejce luxusních vozidel.

Paralelní střihy

Dvě akce jsou zobrazeny paralelně. Film přeskakuje mezi těmito dvěma akcemi. Jednotlivé záběry jsou stále kratší a kratší. Toto je způsob, jak vytvářet napětí, dokud nevyvrcholí. Příklad: Dvě různá auta jedou z různých směrů vysokou rychlostí k téže křižovatce.

Kontrastní střihy

Film záměrně obsahuje neočekávané střihy z jednoho záběru do druhého, zcela jiného. Divákova pozornost je upoutána ke vzniklému kontrastu. Příklad: Turista leží na pláži a na dalším záběru vidíme hladovějící děti.

Náhradní střihy

Události, které nelze zobrazit nebo které by neměly být zobrazeny, jsou nahrazeny jinými událostmi (narodilo se dítě, ale místo porodu je zobrazeno rozkvétající poupě).

Střihy příčiny a následku

Záběry jsou spojeny vztahem příčiny a následku: bez prvního střihu by druhý byl nesrozumitelný. Příklad: Muž se hádá se svou ženou a hned v následujícím záběru spí pod mostem.

Formální střihy

Záběry, jejichž obsah se liší, lze spojit dohromady, mají-li něco společného, například stejné tvary, barvy nebo pohyb. Příklady: Křišťálová koule a země, žlutý plášť do deště a  žluté květiny, padající parašutista a padající pírko.

Základní pravidla editace videa