Klipy koláží na časové ose projektu

Klipy koláží se chovají při operacích na časové ose projektu, jako je například přidávání přechodů, trimování a umísťování, jako běžné videoklipy.

Šablona koláže přetažená na časovou osu může být přidána jedním ze tří způsobů: vložit, přepsat nebo nahradit. Pokud je tlačítko režim editace na panelu nástrojů nastaveno na možnost inteligentní (smart), je automaticky zvolen způsob nahradit. Výchozí délka klipu se u jednotlivých šablon liší.

Vložení šablony koláže před existující klip nebo za něj: Nejdříve zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko magnetu na panelu nástrojů časové osy. Tím bude zajištěno, že když umístíte klip blíž k začátku nebo konci existujícího klipu, bude klip vložen a připojen přesně před nebo za existující klip. Dále nastavte tlačítko režim editace do režimu vložit. Tím bude zajištěno, že existující materiál se při umístění nového klipu posune doprava, aby se pro klip uvolnilo místo a aby nebyla některá část existujícího materiálu přepsána.

Z toho vyplývá, že není nutné klipy koláže umísťovat na časovou osu přesně v bodu střihu. Lze je vložit do projektu na pozici libovolného snímku.

Nahrazení existující šablony koláže: Chcete-li nahradit existující šablonu koláže na časové ose projektu, podržte klávesu SHIFT na klávesnici a potom přetáhněte novou šablonu na stávající šablonu. Nový klip převezme kromě místa také veškeré úpravy původního klipu. Čáry umístění nakreslené modře zobrazují hranice klipu, který má být nahrazen. Bez ohledu na navrženou výchozí délku nový klip tyto hranice zdědí.

Přepsání klipů pomocí šablony koláží: Pokud chcete přetáhnout šablonu koláže na stopu časové osy tak, aby jednoduše přepsala ostatní klipy na dané stopě, bez provádění změn zbývajících částí časové osy, můžete to provést nastavením tlačítka režim editace do režimu nahradit. To, jaká část stopy bude přepsána, určuje délka klipu koláže.

Trimování klipů koláže

I když jsou operace trimování na časové ose stejné pro klipy koláže i videoklipy, skutečný výsledek trimování závisí na povaze šablony.

U plně animovaných šablon, jako je oblíbený rolovací titulek, je animace vždy dokončena. Rychlost animace proto závisí na době trvání klipu. Při zkrácení klipu tedy animace proběhne rychleji, ale sekvence se nezkrátí.

Klipy, které obsahují video, naproti tomu mohou být trimovány obvyklým způsobem. Mnoho témat obsahuje dílčí videoklip s proměnnou délkou. Pokud je některý z nich přítomen, je možné klip prodloužit až na délku, kterou umožní dílčí klip – neomezeně, pokud je dílčí klip statický obrázek.

Přechody a efekty

Přechody lze použít na začátku a na konci klipů koláží stejně, jako je tomu u ostatních klipů.

Jako obvykle je možné přidat ke klipům koláží video efekty a zvukové efekty a celému obsahu dát výraz klipu. Existuje však několik efektů, které nejsou pro použití s klipy koláží k dispozici, například Rychlost.

Chcete-li ke klipu koláže přidat efekt, klepněte pravým tlačítkem myši na klip koláže na časové ose a v místní nabídce zvolte možnost Otevřít Editor efektů. Také můžete efekt přetáhnout myší z knihovny přímo na klip. Efekty najdete v knihovně v části Kreativní prvky.

Chcete-li upravit, kopírovat nebo odstranit efekt u klipu koláže, klepněte pravým tlačítkem myši na purpurovou čáru podél horního okraje klipu a zvolte odpovídající možnost v místní nabídce Efekt.

Klipy koláží na časové ose projektu