Anatomie šablony

Chceme-li se podívat na příklady toho, jak fungují témata, podívejme se blíže na téma „50. léta moderní“, které obsahuje pět šablon.

Všechny tyto šablony v tomto konkrétním tématu používají stejný design pozadí – abstraktní rolující vzor. Ten je vidět pořád s výjimkou segmentů videa umístěného na celý snímek. Barva vzoru je nastavena pomocí ovládacího prvku parametru, který je u každé z těchto šablon k dispozici v Editoru koláží.

Nyní se postupně podívejme na jednotlivé šablony, abychom viděli, jak jsou konstruovány z prvků – klipů a titulků – které zadáte v Editoru koláží.

Avid Studio image001 Anatomie šablonyÚvod: Šablona úvodu obvykle začíná nějakou animací, včetně titulků, a končí videem umístěným na celý snímek. Náš příklad „50. léta moderní“ dodržuje tento model.

Rolující animace na pozadí prochází většinovou částí této sekvence. V rámci animace se zobrazí dva upravitelné titulky. Ty představují na níže uvedeném diagramu čáry na panelu Animace. Oba titulky připlují do snímku a zase z něj odplují (tmavá barva čáry) s jeden a půl sekundovou pauzou na statické zobrazení (světlá barva čáry).

Avid Studio image002 Anatomie šablony

Schematická reprezentace úvodní šablony v tématu Moderna 50. let při výchozí délce přibližně 14 sekund.

Současně s tím, jak druhý titulek mizí ze snímku, spustí se animovaný panel obsahující dílčí klip s běžícím videem. Do časového úseku 11:18 se video v klipu šablony zvětší na velikost celého snímku a zůstane v této podobě do konce (bílá část panelu Video v diagramu).

Ve výchozím nastavení je délka tohoto klipu šablony 14:00:00. Začleněný videoklip začíná s pevným časovým posunem 7:03 a běží do konce. Jeho délka je tedy 06:27:00. Když je váš dílčí videoklip dostatečně dlouhý, můžete prodloužit celkový klip a rozšířit tak část, kdy je video zobrazené na celý snímek. Tato možnost je indikována v diagramu výše šipkou na konci panelu Video.

Avid Studio image003 Anatomie šablonyVolný přechod A: Šablony volného přechodu spojují dvě sekvence videa na celý snímek nějakým druhem animace. První příklad volného přechodu začíná dvěma sekundami videa na celý snímek, potom nastane oddálení, které odhalí sestavu několika video panelů spuštěných současně. Přiblížení koncového dílčího klipu vede do rozšiřitelné části videa na celý snímek.

Avid Studio image004 Anatomie šablony

Volný přechod A integruje více zdrojů videa.

Avid Studio image005 Anatomie šablonyVolný přechod B: Tento volný přechod plní základní úkol propojení dvou videoklipů jednodušším způsobem než v předchozím případě. První dílčí klip začíná na celém snímku, potom dojde k jeho oddálení a současnému odplutí z prohlížeče při otáčivém pohybu. Když se dostane do zobrazení zadní strana otáčejícího se panelu, uvidíte druhý klip, který nahradí ten první. Panel se přiblíží a zaplní snímek na konci klipu.

Avid Studio image006 Anatomie šablony

Volný přechod B vytvoří jednodušší přechod.

Znovu je možné segment na celou obrazovku druhého dílčího klipu prodloužit roztažením klipu šablony na časové ose.

Avid Studio image007 Anatomie šablonyVolný přechod C: Tento přechod je podobný volnému přechodu B s tím rozdílem, že plující video panel bude mít uprostřed jedno otočení navíc, aby se do sekvence dostal další dílčí klip.

Avid Studio image008 Anatomie šablony

Volný přechod C zahrnuje překlenující dílčí videoklip.

Koncový dílčí klip je opět možné prodloužit.

Avid Studio image009 Anatomie šablonyKonec: Účel koncové šablony je zrcadlový k účelu úvodní šablony a v tomto příkladu je téměř přesně zrcadlena i interní struktura. Video na celý snímek ustoupí plujícímu panelu, který uvolní cestu animovaným titulkům – přesně opačně než tomu bylo ve výše popsané úvodní sekvenci. Jediný rozdíl spočívá v tom, že v tomto případě nelze část klipu zobrazenou na celý snímek prodloužit.

Avid Studio image010 Anatomie šablony

Koncová šablona je v podstatě zrcadlovým obrazem úvodní šablony.

Anatomie šablony