Použití šablon koláží

Šablony koláží jsou uloženy v části Koláž knihovny, kde jsou seskupeny podle tématu. Chcete-li šablonu použít, stačí přetáhnout myší její miniaturu na časovou osu projektu z kompaktní knihovny ve Filmovém editoru nebo Editoru disku.

Avid Studio image001 Použití šablon koláží

Chcete-li šablonu použít, přetáhněte myší její miniaturu na časovou osu projektu. Čísla na klipu označují, že pro úpravy je k dispozici pět dílčích klipů.

Klipy koláže na časové ose lze trimovat a upravovat obdobným způsobem jako standardní video. Můžete přidat přechody a efekty, nastavit jejich zvuk atd. Pro úpravy klipů s vlastním obsahem však potřebujete zvláštní nástroj pro úpravy. Tím je Editor koláží, který se otevře, když dvakrát klepnete na klip koláže na časové ose projektu. Lze k němu také získat přístup pomocí příkazu Upravit koláž v místní nabídce klipu.

Editor koláží umožňuje uživateli upravit klip koláže pomocí úprav jeho integrovaných nastavení nebo zadáním videoklipů a zvukových klipů, které v něm mají být použity.

Avid Studio image002 Použití šablon koláží

Editor koláží umožňuje zadat prvky šablony, jako jsou videoklipy nebo statické obrazové klipy, nastavení vlastností a textové titulky. Klipy lze přidat tak, že je přetáhnete myší z kompaktní knihovny editoru do umísťovacích zón pod přehrávačem. Klip knihovny je zde připraven, aby ho bylo možné umístit do druhé zóny. Klip nahradí obrázek iglú, který se nyní nachází v této zóně.

Pozadí šablon

Avid Studio image003 Použití šablon kolážíNěkteré šablony mají integrovaná grafická pozadí, volitelnou barvu pozadí nebo obojí. Mnoho z těchto možností nabízí také zaškrtávací políčko Pozadí v nástroji Editor koláží, které při zaškrtnutí změní pozadí na průhledné. To umožňuje použít šablonu na horní stopě s časovou osou přes pozadí s videem nebo fotografiemi na stopách níže.

ð Anatomie šablony

Použití šablon koláží