Editor koláží

V Editoru koláží je možné upravovat klip koláže zadáním vlastních dílčích klipů a dalších úprav. Editor lze vyvolat z klipu koláže, jakmile je umístěn na časovou osu projektu, dvojitým klepnutím na klip nebo výběrem možnosti Upravit koláž v místní nabídce klipu.

Použití Editoru koláží

Každá šablona koláže má vlastní sadu bloků pro video obsah a fotografický obsah, kterou představují umisťovací zóny v Editoru koláží. Většina šablon má alespoň jednu, maximální počet je šest. U některých jsou k dispozici také titulky a další parametry, podle toho, co je potřeba k upravení speciálních funkcí.

Editor koláží je rozdělen na pět částí. Na levé straně nabízí kompaktní verze knihovny přístup k videím a fotografiím. Pravá strana obsahuje panel pro úpravy včetně textových polí a dalších ovládacích prvků vyžadovaných parametry šablon. Přehrávač zobrazuje výsledky vašich změn. Pod náhledem se nacházejí umisťovací zóny pro vaše videa a snímky.

Vnitřní trimování klipů koláží

Když šablona koláže začíná nebo končí uživatelsky nastaveným videem na celý snímek, jak tomu často bývá, umožňuje časová osa Editoru koláží upravit počátečníkoncový čas, tj. délku trvání části videa zobrazené na celý snímek. Klepnutím na úchyt a přetažením doleva nebo doprava upravte jednotlivé délky trvání. Délka trvání střední části klipu (animovaná část) se příslušně zkrátí nebo prodlouží. Pokud chcete nastavit počáteční a koncovou část, aniž by to ovlivnilo délku trvání střední části, klepněte mezi úchyty a přetáhněte je.

Avid Studio image001 Editor koláží

Část okna Editor koláží s časovou osou (dole) a umisťovacími zónami pro video nebo snímky (ve středu). Spodní části knihovny a přehrávače se nacházejí vlevo a nahoře uprostřed (v uvedeném pořadí). Chcete-li oříznout počáteční nebo koncovou část klipu, klepněte na manipulační úchyty (tečkované části čáry) a přetáhněte je do požadované pozice. Klepnutím mezi úchyty (na plné čáře) a přetažením obou současně změníte umístění střední části klipu, aniž byste upravili její délku.

Podrobný popis struktury šablony naleznete v části Anatomie šablony.

Práce s umisťovacími zónami

Mazání v umisťovacích zónách: Chcete-li z umisťovací zóny odstranit dílčí klip, klepněte do zóny pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz Odebrat média.

Ztlumení zvuku dílčího klipu: Některé umisťovací zóny jsou označeny symbolem zvuku, který označuje, že zvuková část jakéhokoli videa bude v této zóně zahrnuta do zvuku klipu koláže. Pokud nechcete zvuk použít, ztlumte dílčí klip klepnutím na symbol zvuku.

Avid Studio image002 Editor kolážíZvolení začátku dílčího klipu: Video v umisťovací zóně lze upravit tak, aby začínalo po určitém posunu v dílčím klipu. Klepněte na jezdec začátku klipu nacházející se pod umisťovací zónou a jeho přetažením nastavte úvodní snímek. Pro jemné úpravy lze využít klávesy se šipkou vpravo a vlevo.

Pokud je umisťovací zóna, se kterou pracujete, v daném časovém indexu aktivní, bude náhled odrážet jakékoli změny úvodního snímku. Když dolaďujete úvodní snímek dílčího klipu, je vhodné nastavit pozici jezdce do umístění, kde bude náhled přehrávače nejvíc nápomocný.

Použitím jezdce začátku klipu nezměníte pozici dílčího klipu v rámci šablony ani jeho dobu trvání. Namísto toho pouze vyberete, která část dílčího klipu se použije. Pokud nastavíte pro začátek dílčího klipu takový posun, že přehrávání videa skončí, zatímco jeho zóna bude stále aktivní, bude se až do konce přiděleného času zobrazovat poslední snímek dílčího klipu.

Přidání efektů do umisťovacích zón: Video efekty nebo zvukové efekty nelze přidávat přímo k dílčímu klipu koláže. Místo toho připravte daný úsek videa se všemi požadovanými efekty jako samostatný filmový projekt a potom tento projekt přetáhněte myší do umisťovací zóny. Je však třeba myslet na to, že přiřazení složitých filmových projektů do umisťovacích zón koláží může výrazně zvýšit zatížení procesoru a paměti v projektu, ve kterém jsou využívány.

Editor koláží