Koláž

Avid Studio corner top left Koláž Avid Studio border Koláž Avid Studio corner top right Koláž
Avid Studio border Koláž
Avid Studio spacer Koláž
Avid Studio spacer Koláž Avid Studio blue button Koláž Avid Studio spacer Koláž

Chcete-li získat další informace o

koláži – nová témata, nové nástroje,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Koláž
Avid Studio spacer Koláž
Avid Studio border Koláž
Avid Studio corner bottom left Koláž Avid Studio border Koláž Avid Studio corner bottom right Koláž
Avid Studio corner top left Koláž Avid Studio border Koláž Avid Studio corner top right Koláž
Avid Studio border Koláž
Avid Studio spacer Koláž
Avid Studio spacer Koláž Avid Studio blue button Koláž Avid Studio spacer Koláž

Chcete-li získat další informace o

rozšířených úpravách (přechody, titulky, koláž, menu DVD),

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Koláž
Avid Studio spacer Koláž
Avid Studio border Koláž
Avid Studio corner bottom left Koláž Avid Studio border Koláž Avid Studio corner bottom right Koláž

Avid Studio image001 KolážKoláže nástroje Montage aplikace Avid Studio představují způsob vylepšování videí pomocí předdefinovaných efektů prezentací, animací a střihu více stop. K dispozici je řada profesionálně navržených sekvencí (tzv. šablon), pomocí kterých můžete okamžitě vylepšit vzhled upravovaných videí. Technicky propracované, profesionální šablony jsou seskupeny do odpovídajících témat a umožní vám dosáhnout konzistentního vzhledu.

Předpřipravené šablony jsou však jen polovinou úspěchu koláží nástroje Montage. Druhou polovinou jsou úpravy. Šablony pro koláže v nástroji Montage mohou zahrnovat různé typy vlastních dat, včetně videa, textových titulků, fotografií apod.

Koláže v knihovně

Šablony jsou seskupeny podle témat v části Koláž knihovny. Každé téma se skládá ze sady šablon, které je možné přidat k projektům jako klipy koláží. Můžete vytvořit atraktivní, vizuálně konzistentní sekvence, které spojují umělecké titulky a animace s vašimi vlastními fotografiemi a videem.

Titulky nástroje Montage vs. standardní titulky

Přestože lze pomocí šablon nástroje Montage vytvořit stylové titulky, nebudou výsledky stejné jako při použití Editoru titulků. Každý z obou způsobů má své silné stránky.

Šablony nástroje Montage jsou snadno použitelné a nabízejí efekty, které nejsou k dispozici u běžných titulků. Editor titulků na druhou stranu nabízí větší kontrolu nad jejich vzhledem a nad animací jejich grafických prvků.

Kolekce šablon

Každá ze šablon v části Koláž knihovny je navržena tak, aby pokrývala typické potřeby pro vytváření prezentací. V každém tématu byly dostupné šablony navrženy tak, aby se při použití ve stejném projektu navzájem doplňovaly.

Avid Studio image002 Koláž

Šablony v části Koláž knihovny. Z důvodu aktuálního nastavení knihovny jsou určité detaily zobrazeny (například existence textových titulků) a jiné jsou skryté (například hodnocení).

Většina témat například obsahuje úvodní šablonu, které odpovídá koncová šablona. Mnoho témat také obsahuje jednu nebo více šablon volného přechodu pro přechod od jednoho videoklipu nebo klipu statického obrázku k dalšímu.

Koláže v projektu

Prvním krokem při použití zvolené šablony je její přesunutí na časovou osu projektu. Poté se s šablonou koláže zachází jako s běžným, nezávislým videoklipem. Chcete-li klip upravit doplněním informací do prázdných míst v šabloně, klepněte dvakrát na klip koláže a otevřete ho v Editoru koláží.

Každá šablona definuje video sekvenci nebo grafickou sekvenci s prázdnými místy, kam máte doplnit informace. Dostupné úpravy mohou mít mnoho podob. Většina šablon například obsahuje jeden nebo více bloků pro video nebo statické obrazové klipy. Do mnoha z nich je možné doplnit textové titulky pro nadpisy a některé z nich mají další parametry pro další speciální vlastnosti.

ð Použití šablon koláží

ð Editor koláží

Koláž