Správa položek v knihovně

Média a další položky se do knihovny přidávají několika způsoby. Zároveň s aplikací Avid Studio se například nainstaluje originální obsah větve Kreativní prvky.

Knihovna automaticky zjišťuje určité položky v systému při pravidelném prohledávání standardních umístění pro média v systému Windows. Tato umístění se při instalaci aplikace Avid Studio nastavují jako sledované složky. Soubory médií z nich se automaticky přidají do knihovny. Můžete přidat také vlastní sledované složky (viz dále), které budou rovněž automaticky aktualizovány.

A konečně můžete média importovat ručně, a to několika způsoby (viz část Import dále).

Sledované složky

„Sledované složky“ jsou adresáře ve vašem počítači, které aplikace Avid Studio monitoruje. Jestliže do sledované složky nebo do některé z jejích podsložek přidáte soubory médií, například videoklipy, automaticky se stanou také součástí knihovny. Aktualizace probíhá při každém spuštění aplikace a během doby, kdy je spuštěna.

Sledované složky se nastavují na stránce Sledované složky v dialogovém okně Nastavení. U každé přidané složky můžete určit, že se má sledovat buď jeden konkrétní typ podporovaného média, nebo všechny typy.

Import

Jestliže potřebujete importovat velké množství či různorodou škálu médií nebo provést import z analogového média jako je například videokazeta, klepněte na tlačítko Import v horní části okna aplikace a otevřete tak Nástroj pro import.

Bleskový import

Avid Studio image001 Správa položek v knihovněTlačítko Bleskový import v levé horní části knihovny otevře dialogové okno Soubor systému Windows, které umožňuje rychlý import souborů z pevného disku nebo jiného místního úložiště.

Pro zadané soubory se vytvoří nové složky v příslušných kategoriích médií (video, zvuk a obrázky). Navíc se importované položky zahrnou do kolekce Poslední import.

Přímý import přetažením

Chcete-li položky vybrat a importovat v jednom kroku, přetáhněte je z Průzkumníka Windows nebo z plochy do prohlížeče. Nové položky se ihned zobrazí v kolekci Poslední import, která se v případě potřeby vytvoří.

Odebrání položek z knihovny

Chcete-li odebrat položku (či výběr obsahující několik položek) z knihovny, zvolte z místní nabídky příkaz Odstranit vybrané nebo stiskněte klávesu DELETE. V potvrzovacím dialogovém okně se ověří názvy souborů médií, které mají být odebrány z databáze knihovny. Ve výchozím nastavení nebudou touto operací ovlivněny samotné soubory médií, v případě potřeby je však můžete odstranit pomocí možnosti Odebrat z knihovny a odstranit. Postupujte uvážlivě, protože tento příkaz má dopad na všechny typy položek v knihovně, které vyberete, včetně projektů aplikace Avid Studio.

V případě, že jsou odebrány všechny soubory ze složky, skryje knihovna i složku.

Složku a veškeré v ní obsažené položky můžete z knihovny odebrat také tak, že ji odeberete ze seznamu sledovaných složek. Tato operace však není automatická. Zobrazí se dotaz, zda chcete ponechat aktuální položky v knihovně, ale zároveň přestat sledovat dané umístění.

Správa položek v knihovně