Kolekce

Z pohledu knihovny je kolekce jen nahodilým seskupením položek – sadou položek v knihovně, které nespojuje žádný princip uspořádání. Pro zařazení určitých souborů do kolekce nepochybně máte dobré důvody, knihovna je ale nezná. V kolekci se mohou sejít různorodé typy položek.

K dispozici je jedna zvláštní kolekce s názvem Poslední import. Ta se automaticky aktualizuje po každé operaci importu a zobrazuje přidaná média. Po dokončení importu můžete ihned přejít do této kolekce a začít pracovat s novým materiálem.

Další automaticky generovaná kolekce má název Poslední inteligentní vytváření a jsou v ní uložena média, která jste vybrali k produkci svého posledního inteligentního snímku či filmu.

Operace s kolekcemi

Chcete-li vytvořit novou kolekci, klepněte na ikonu na řádku záhlaví větve Kolekce a do textového pole zadejte požadovaný název. Proces dokončete stisknutím klávesy ENTER. Můžete také zvolit příkaz Přidat do kolekce Ø Vytvořit novou kolekci z místní nabídky kterékoli položky.

Avid Studio image001 Kolekce

Tlačítko Přidat kolekci se nachází v pravé části u záhlaví Kolekce.

Správa kolekcí: Místní nabídka každé kolekce obsahuje příkazy pro přejmenování a odstranění kolekce a také příkaz pro vytvoření dílčí kolekce, která bude mít jako nadřazenou „složku“ aktuální kolekci.

Přetažení: Kolekce lze ve stromu položek uspořádat pomocí myši. Přetažením v hierarchii se kolekce může stát dílčí kolekci.

Zobrazení položek v kolekci

Klepnutím na název kolekce ji zobrazíte v prohlížeči.

V tom, jak se v prohlížeči zobrazují kolekce, je oproti všem ostatním kategoriím jeden důležitý rozdíl: Položky médií v případných dílčích kolekcích jsou sloučeny s položkami vybrané kolekce, nejsou však rozděleny do podskupin.

Specializovaná funkce prohlížeče nicméně umožňuje snáze si při prohlížení kolekcí udržet přehled o položkách, i když možná nejste dokonale systematičtí: Když umístíte ukazatel myši nad některou z vypsaných položek, zvýrazní se ve stromu položek ty kolekce, do kterých tato položka náleží.

Operace s položkami v kolekcích

Tyto operace lze provádět z místní nabídky kterékoli položky v kolekci. Chcete-li pracovat se skupinou položek, nejprve je vyberte pomocí myši (podle potřeby využijte pro výběr více položek klepnutí se stisknutou klávesou CTRL či SHIFT) nebo přetažením rámečku okolo požadovaných položek. Poté ve výběru klepněte pravým tlačítkem a zobrazte tak místní nabídku.

Přidat do kolekce: V podnabídce příkazu Přidat do kolekce zvolte cílovou kolekci, kam chcete vybrané položky přidat. Můžete také výběr přetáhnout přímo do cílové kolekce.

Odebrat z kolekce: Příkazem Odebrat odeberete vybrané položky z kolekce. Jak v knihovně platí obecně, operace se nedotkne souvisejících položek médií. Odebrání videa nebo jiné položky z kolekce v knihovně tedy nezpůsobí odstranění souboru média ani z pevného disku, ani z dané kategorie typu položek.

Kolekce