Značky

V knihovně je možné manipulovat s velkým množstvím souborů položek, které někdy i v jediné složce daleko přesahuje možnosti pohodlného zobrazení. Prohlížeč proto nabízí řadu metod, jak ze zobrazení vyloučit irelevantní položky.

Jedním ze způsobů umožňujících zpřehlednit zobrazení položek v prohlížeči je filtrování podle značek. Značka je jednoduše slovo nebo krátké spojení, které pokládáte za užitečný pojem pro vyhledávání. Zda médiím přiřadíte značky, záleží na vás. Pokud se však rozhodnete je využívat, poskytnou vám účinný způsob výběru položek, které se mají zobrazit.

Správa značek a filtrování

Ke správě značek a filtrování na jejich základě slouží panel, který se zobrazí po klepnutí na tlačítko Zadávání značek v horní části knihovny.

Avid Studio image001 Značky

Správa a Filtrování, dvě karty na panelu značek.

Správa značek

Karta Spravovat na panelu značek zahrnuje seznam dosud definovaných značek, které zde můžete odstranit či přejmenovat. Ovládací prvky pro tyto úlohy zobrazíte přidržením ukazatele myši nad značkou.

Avid Studio image002 Značky

Podržíte-li ukazatel myši nad značkou na kartě Spravovat, zobrazí se tlačítka Přejmenovat a Odstranit. Klepnutím na značku ji použijete u všech aktuálně vybraných položek.

Tlačítkem Vytvořit novou značku se otevře pole pro zadávání textu, kam můžete vložit další klíčové slovo. Počet značek, které lze definovat, není nijak omezen.

Chcete-li použít značku u všech aktuálně vybraných položek v prohlížeči, klepněte na její název. Díky možnosti vybrat více položek je celý proces výrazně efektivnější, než kdyby bylo nutné opatřovat značkami jednotlivé položky.

Filtrování pomocí značek

Karta Filtr na panelu značek umožňuje zúžit výběr položek zobrazených v prohlížeči. Při zaškrtávání nebo rušení zaškrtávání značek se zobrazení automaticky aktualizuje.

Přesný účinek vašeho výběru závisí na nastavení dalšího ovládacího prvku, kterým je rozevírací seznam Shoda v dolní části karty Filtr. Tento seznam nabízí tři možnosti.

Možnost Žádná zobrazí pouze položky, které nejsou označeny žádnou ze zaškrtnutých značek. Máte-li tedy sadu fotografií zvířat opatřených značkami a zaškrtnete značky „pes“ a „kočka“, potom zvolením možnosti Žádná pravděpodobně skryjete většinu obrázků domácích mazlíčků.

Možnost Částečná vybere položky s kteroukoli z požadovaných značek – to znamená právě ty položky, které by byly skryty zvolením možnosti Žádná. Pokud tedy ponecháte zaškrtnuté značky „pes“ a „kočka“, ale přepnete na možnost Částečná, zobrazí se všechny snímky psů a koček, včetně těch několika, na kterých jsou zachycena obě zvířata. Fotografie, které žádnou z těchto značek neobsahují, se skryjí.

Možnost Úplná zobrazí pouze položky opatřené všemi zadanými značkami. Zaškrtnete-li nyní stejná políčka, měly by se zobrazit pouze fotografie, na kterých je zachycena alespoň jedna kočka a zároveň alespoň jeden pes. Povšimněte si, že s možností Částečná se po zaškrtnutí většího počtu značek zobrazí více položek, naopak s možností Úplná jich bude méně.

Vypnutí filtrování podle značek

Chcete-li filtrování podle značek zrušit, zrušte zaškrtnutí u všech značek na kartě Filtr a vyberte v rozevíracím seznamu Shoda možnost Částečná nebo Úplná.

Řazení značek

V dolní části karty Filtr se nachází rozevírací seznam Seřadit podle, který nabízí dvě volby: Abecedně, která řadí značky podle abecedy, a Relevance, která zajišťuje sestupné řazení značek podle zastoupení v aktuálně zobrazené sadě položek. U druhé z voleb se pořadí značek při každém jejím zaškrtnutí (nebo zrušení zaškrtnutí) změní.

Jak značky s výhodou využít

Používání značek nemá stanovena žádná pravidla. Nejlepší – pokud se rozhodnete je využívat – je najít způsob, který bude užitečný právě pro vás. Důležitá je ovšem důslednost. Čím pečlivější a systematičtější při přiřazování značek médiím budete, tím více vám pomohou.

Protože cílem je rychlé vyhledání potřebných položek, je vhodné volit značky tak, aby dobře fungovaly jako kritéria pro hledání. U rodinných fotografií například můžete jako značky využít jména lidí na jednotlivých snímcích. U scén videa z dovolené budou nejspíš užitečné značky s pojmenováním navštívených míst.

Vhodnými značkami mohou být také pojmy z oblasti videa a grafiky („dvojzáběr“, „silueta“, „exteriér“), které usnadní vyhledání položek, jež odpovídají konkrétním požadavkům na strukturu či kreativitu.

Značky