Které položky se mají zobrazit?

Prohlížeč v knihovně obsahuje několik funkcí, jež umožňují zpřehlednit zobrazení skrytím položek, které nejsou v dané situaci relevantní. Ať už pracujete s jakýmkoli množstvím souborů médií, kombinace těchto technik vám může pomoci výrazně urychlit navigaci.

Karty umístění

Nejdůležitější vlastností karet umístění je, že každá odpovídá jinému výběru ve stromu položek. Podobně jako záložky ve webovém prohlížeči lze karty umístění snadno zobrazit (stačí klepnout na ikonu + vpravo na konci seznamu karet). Jsou užitečné při sledování několika záležitostí najednou.

Klepnutím do stromu položek nastavíte umístění pro aktuální kartu a naopak klepnutím na některou kartu přejdete do umístění ve stromu, které je v ní uloženo. V prohlížeči se zobrazí pouze položky z vybraného umístění. Jestliže dané umístění obsahuje podsložky, zahrne se i jejich obsah. Chcete-li si zjednodušit práci, vyberte umístění co nejníže v hierarchii složek.

Další ovládací prvky umožňují zobrazení dále omezit pomocí filtrování určitých položek v daném umístění. Každá z karet umístění disponuje vlastní sadou filtrů, takže změna nastavení filtrování se projeví vždy pouze na aktuální kartě.

Filtrování podle hodnocení

Ovladač Filtrování podle hodnocení v horní části knihovny skryje všechny položky, které nedosahují alespoň zadaného hodnocení v rozsahu od jedné do pěti hvězdiček (žádná hvězdička označuje nehodnocenou položku). Chcete-li filtr použít, stačí klepnout na hvězdičku odpovídající minimálnímu hodnocení položek, jimiž se chcete zabývat. Ve výchozím nastavení zobrazuje tento filtr všechny položky bez ohledu na hodnocení.

Pokyny, jak vypnout všechny filtry najednou, najdete v části Nechtěné filtrování. Pokud chcete deaktivovat pouze filtr podle hodnocení, klepněte na naposledy vybranou hvězdičku, případně poklepejte na kteroukoli hvězdičku.

Avid Studio image001 Které položky se mají zobrazit?

Na tomto detailním obrázku jsou zvýrazněny tři hvězdičky. Zobrazí se tedy pouze položky s hodnocením tři hvězdičky nebo vyšším. Ukazatel myši je umístěn na páté hvězdičce. Klepnutím na ni by se filtr podle hodnocení nastavil tak, aby se skryly všechny položky kromě těch s pětihvězdičkovým hodnocením.

Filtrování podle značek

Dalším způsobem, jak zúžit pole zobrazovaných položek, je filtrování podle značek. Značky jsou klíčová slova, která můžete položkám přiřadit během práce s nimi. Jakmile značky definujete, můžete je několika způsoby využít k řízení toho, které položky se mají zobrazit v prohlížeči. Podrobnější informace najdete v části Značky.

Vyhledávání

Avid Studio image002 Které položky se mají zobrazit?

Vpravo nahoře se v knihovně nachází pole vyhledávání, které nabízí další způsob filtrování zobrazení. Jakmile začnete zadávat hledaný pojem, prohlížeč bude průběžně aktualizovat zobrazení tak, aby zahrnovalo pouze položky, jež odpovídají vyhledávacímu dotazu.

Avid Studio image003 Které položky se mají zobrazit?

I v případě, že zadáte více termínů oddělených mezerami, jsou u každého z nich povoleny shody celého slova i jeho části. V rozevíracím seznamu můžete zvolit, zda budou podmínky vyhledávání splněny i v případě, že textu položky odpovídá jeden z vyhledávaných pojmů, nebo zda je třeba, aby se shodovaly všechny zadané pojmy.

Ve výchozím nastavení se prohledává všechen text spojený s položkou. Zahrnuje následující pole: název souboru, název ikony, cesta ke složce a značky. Můžete prohledávat pouze určitá pole nebo upravit vyhledávání jinými způsoby. Využijte přitom pojmy uvedené v místní nabídce vyhledávacího pole. Výběrem termínu z nabídky jej vložíte do pole.

Můžete tak například vyhledat všechny položky, jež v názvu souboru obsahují slovo „sníh“, a vyloučit z výsledků ty, které toto slovo mají pouze jako značku. Stačí zadat podmínku ‘file:sníh’.

Nechtěné filtrování

Všechny tři typy filtrování lze podle potřeby kombinovat. Jestliže ponecháte některý typ filtrování zapnutý, přestože jej nepotřebujete, zůstanou pravděpodobně skryty některé položky, které potřebujete zobrazit. Když tedy neočekávaně postrádáte položku v prohlížeči, ověřte, zda jsou vypnuty filtry.

Prohlížeč chrání uživatele před možným nezamýšleným filtrováním díky „upozornění na filtr“, které zůstává zobrazeno, dokud se některý z filtrů používá.

Avid Studio image004 Které položky se mají zobrazit?

Když je zapnuto filtrování, zobrazuje se v horní části prohlížeče upozornění na filtr, jak je vidět na tomto obrázku. Klepnutím na ikonu x na pravém okraji zrušíte najednou všechny zapnuté filtry.

Které položky se mají zobrazit?