Detekce scén videa

Pomocí funkce automatické detekce scén v knihovně můžete automaticky nebo ručně rozdělit videozáznamy do jednotlivých scén. Rozdělení nezpracovaných souborů do částí o délce scény může výrazně usnadnit provádění některých úprav.

Čas potřebný k detekci scén se liší v závislosti na délce klipu a na vybrané metodě detekce. O aktuálním stavu vás informuje ukazatel průběhu.

Chcete-li spustit detekci scén, vyberte u příkazu Detekce scén, který se nachází v místní nabídce položek videa, požadovanou metodu.

Podle data a času: Výsledkem této volby jsou často logické hranice scén, které odrážejí vaše záměry při natáčení. U mnoha formátů digitálního záznamu, jako je například DV nebo HDV, se při každém opětovném spuštění kamery poté, co byla zastavena, objeví nespojitost v zaznamenaných údajích časového kódu. Tato přerušení natáčení jsou při volbě této možnosti vnímána jako místa oddělující jednotlivé scény.

Podle obsahu: Při volbě této možnosti analyzuje nástroj pro detekci scén snímek po snímku obrazový obsah materiálu a tam, kde jsou přechody méně plynulé, vytváří nové scény. Náhlý pohyb posuvníku nebo rychlý pohyb v rámci snímku však mohou způsobit vložení scény, která nebyla zamýšlena.

Avid Studio image001 Detekce scén videaPodle časového intervalu: U této varianty definujete délku scén, které se mají vytvořit. Zobrazí se malé okno, kam lze zadat požadovanou hodnotu v hodinách, minutách, sekundách a milisekundách. Klávesou Enter zadání potvrďte.

Zobrazit scény

Chcete-li zobrazit katalog scén konkrétního souboru videa, vyberte z místní nabídky příkaz Zobrazit scény. Můžete také vybrat požadovaný klip a klepnout na tlačítko Zobrazit scény, které se v knihovně nachází v pravé dolní části.

Avid Studio image002 Detekce scén videa

Jeden soubor videa může obsahovat řadu scén. Manipulace se záznamem během úprav je tak snazší, než kdybychom s ním pracovali jako s jediným segmentem. Scény jsou vizuálně znázorněny stylizovanou perforací filmového pásku.

Zobrazení scén představuje dočasný režim zobrazení. Je-li zobrazení scén aktivní, zobrazí se v horní části prohlížeče oranžová lišta. Vpravo na konci lišty se nachází tlačítko x, kterým můžete tento režim ukončit. Stejný účinek má i opětovné klepnutí na nástroj Zobrazit scény.

Při úpravách se klipy scén chovají stejně jako běžné videoklipy.

Ruční vytváření scén

Chcete-li soubor videa ručně rozdělit do jednotlivých scén, vyberte z místní nabídky položky příkaz Zobrazit scény. Pokud jste soubor dříve nerozdělili, zobrazí se v prohlížeči jako jediná scéna.

V přehrávači v knihovně přejděte v klipu do snímku, kam chcete vložit oddělení scén, a klepněte na tlačítko Rozdělit scénu.

Odstranění scén

Chcete-li zcela vyprázdnit seznam scén u souboru videa, vyberte v místní nabídce dané položky příkaz Detekce scén Ø Odebrat scény.

Pokud chcete odstranit jednotlivé scény, vyberte je a stiskněte klávesu DELETE.

Detekce scén videa