Používání knihovny

Knihovna nemusí být pouhým pasivním úložištěm materiálu pro vaši tvorbu v aplikaci Avid Studio.

ð Značky

ð Opravy médií

ð Detekce scén videa

Používání knihovny