Inteligentní snímek (SmartSlide)

Nástroj Inteligentní snímek (SmartSlide) otevřete klepnutím na tlačítko SmartSlide v dolní části okna knihovny.

Avid Studio image001 Inteligentní snímek (SmartSlide)

Klepnutím na tlačítko SmartSlide v dolní části okna knihovny okamžitě vytvoříte projekt prezentace. Je-li vaše produkce založena na videu, zvolte nástroj SmartMovie.

Ovládací prvky nástroje Inteligentní snímek (SmartSlide) jsou k dispozici na panelu, který se vysune v dolní části okna. Obsahuje tři dílčí panely. Levý panel nabízí informace o nástroji Inteligentní snímek (SmartSlide) a radí, kolik souborů je vhodné zahrnout. Dílčí panel uprostřed představuje úložiště se zásobníky na fotografie a další obrázky (nahoře) a na zvukové soubory. Panel vpravo obsahuje ovládací prvky k přizpůsobení prezentace.

Přidání médií

Obrázky do prezentace přidáte přetažením z prohlížeče do horního zásobníku v oblasti úložiště. V úložišti můžete miniatury přetažením uspořádat do požadovaného pořadí. Podle potřeby přidejte další snímky.

Avid Studio image002 Inteligentní snímek (SmartSlide)Chcete-li prezentaci doplnit hudbou, přetáhněte zvukové soubory do dolního zásobníku v oblasti úložiště. Můžete také klepnout na tlačítko houslového klíče v levém dolním rohu zásobníku na zvukové soubory a vytvořit hudební stopu pomocí nástroje ScoreFitter.

Náhled, editace a export

Jakmile si připravíte požadovaná média, klepněte na tlačítko Náhled na liště v zápatí pod nástrojem. Vytvoří se projekt, který se zobrazí v okně náhledu. Pokud je třeba, můžete se vrátit k práci s nástrojem Inteligentní snímek (SmartSlide) a upravit výběr médií.

Klepnete-li na tlačítko Náhled, vybraná média se automaticky uloží do kolekce s názvem Poslední inteligentní vytváření. Pokud vzniklé seskupení položek plánujete dále využívat, kolekci přejmenujte. Předejdete tak jejímu přepsání v okamžiku, kdy si budete prohlížet nový náhled v nástroji Inteligentní snímek (SmartSlide) či Inteligentní film (SmartMovie).

Tlačítko Editovat přenese prezentaci do časové osy Editoru filmů, kde můžete provést jemnější úpravy. Je vhodné zkontrolovat, zda nastavení pro video na časové ose odpovídají vašim požadavkům na prezentaci. Přístup k těmto nastavením umožňuje tlačítko nastavení videa na panelu nastavení (dole).

Avid Studio image003 Inteligentní snímek (SmartSlide)

Jakmile prezentace splňuje vaše představy, klepněte na tlačítko Export a vypalte ji na disk nebo vytvořte soubor k publikování.

Úložiště

Fotografie v horním zásobníku se zobrazují jako ikony, hudba a zvukové soubory v dolním zásobníku jako řádky textu udávající název souboru a dobu trvání každé položky. V obou zásobnících lze vybrat více položek a měnit jejich uspořádání přetažením. K dispozici je také místní nabídka se dvěma příkazy:

Odstranit vybrané: Vybraná média budou odebrána z produkce v nástroji Inteligentní snímek (SmartSlide). V knihovně zůstanou dostupná k dalšímu použití. (Klávesová zkratka: DELETE.)

Otevřít editor: Tento příkaz otevře nástroj oprav v editoru fotografií či zvuku. Veškeré úpravy provedené u médií se projeví pouze v rámci dané produkce v nástroji Inteligentní snímek (SmartSlide). (Klávesová zkratka: poklepání).

Nastavení SmartSlide

Nastavení na tomto dílčím panelu slouží k přizpůsobení produkce v nástroji Inteligentní snímek (SmartSlide).

Avid Studio image004 Inteligentní snímek (SmartSlide)

Ukazatel myši na tomto obrázku vybírá v seznamu Pořadí médií na panelu nastavení nástroje SmartSlide chronologické pořadí. V dolní části panelu se nacházejí tlačítka pro úpravu nastavení videa ve vytvářeném projektu a pro vymazání všech nastavení.

Zadaná nastavení se použijí při příštím generování prezentace. Tlačítko nastavení videa umožňuje nastavit možnosti časové osy, které se použijí, když produkci přenesete do Editoru filmů. Tlačítko Vymazat projekt odebere z projektu všechna média a vrátí zpět výchozí nastavení.

Titulek: Zadejte titulek, který bude sloužit jako hlavní v celé prezentaci.

Upravit délku podle hudby: Je-li zaškrtnuta tato možnost, nástroj Inteligentní snímek (SmartSlide) se pokusí upravit parametry časování tak, aby délka vygenerované prezentace přesně odpovídala zadané zvukové stopě. Při zapnutí této možnosti poskytuje dílčí panel s informacemi pokyny, kolik obrázků je vhodné použít.

Posuvník a lupa: Zaškrtnete-li tuto možnost, oživíte prezentaci simulací pohybu kamery.

Přizpůsobit obraz: Zaškrtnutí této možnosti zvětší obrázky, které jsou pro vybraný formát příliš malé. Můžete také zvolit flexibilnější alternativu a položku upravit pomocí nástroje pro opravu Oříznout.

Pořadí médií: Vyberte možnost určující pořadí snímků: Podle nastavení (pořadí stanovíte vy), Chronologické (podle časového údaje u souborů) nebo Náhodné.

Inteligentní snímek (SmartSlide)