Knihovna

Avid Studio corner top left Knihovna Avid Studio border Knihovna Avid Studio corner top right Knihovna
Avid Studio border Knihovna
Avid Studio spacer Knihovna
Avid Studio spacer Knihovna Avid Studio blue button Knihovna Avid Studio spacer Knihovna

Chcete-li získat další informace o

knihovně (1) – první lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Knihovna
Avid Studio spacer Knihovna
Avid Studio border Knihovna
Avid Studio corner bottom left Knihovna Avid Studio border Knihovna Avid Studio corner bottom right Knihovna
Avid Studio corner top left Knihovna Avid Studio border Knihovna Avid Studio corner top right Knihovna
Avid Studio border Knihovna
Avid Studio spacer Knihovna
Avid Studio spacer Knihovna Avid Studio blue button Knihovna Avid Studio spacer Knihovna

Chcete-li získat další informace o

knihovně (2) – druhá lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Knihovna
Avid Studio spacer Knihovna
Avid Studio border Knihovna
Avid Studio corner bottom left Knihovna Avid Studio border Knihovna Avid Studio corner bottom right Knihovna

Knihovna aplikace Avid Studio, nebo jednoduše knihovna, je nástroj pro katalogizaci a správu všech prostředků ve formě souborů, které můžete využít při tvorbě disků. Knihovna slouží k vybírání segmentů videa, fotografií, zvuků, přechodových efektů, titulků a dalších položek, které pak můžete velice snadno, rychle a intuitivně použít ve svých filmech.

Avid Studio image001 Knihovna

Knihovna médií aplikace Avid Studio otevřená na složce s grafickými obrázky.

Systém třídění v knihovně se podobá tomu, jaký znáte z prohlížečů souborových systémů. Zatímco v prohlížeči se však seskupují soubory podle svého fyzického umístění, například na pevném disku, v knihovně se řadí položky podle typu – video, fotografie a tak dále. Stromová struktura, která umožňuje přístup k podskupinám položek, je prakticky totožná a rychle se v ní zorientujete.

Kromě souborů zvuku, fotografií a videa ve standardních formátech obsahuje knihovna také zvláštní pomocná média jako titulky a nabídky disků. Spolu s přechody, filtry a dalšími efekty je naleznete v hlavní kategorii s názvem Kreativní prvky.

V knihovně lze snadno spravovat rozsáhlé kolekce médií, jaké jsou dnes časté i v domácích systémech. V aplikaci Avid Studio lze použít několik desítek typů souborů médií, které v tomto integrovaném rozhraní můžete procházet, uspořádávat a prohlížet v náhledu.

Položky se zobrazují buď jako ikony, nebo jako textové záznamy ve sbalitelných složkách, které se řadí v prohlížeči knihovny. Složky mohou odpovídat skutečným adresářům v souborovém systému počítače, případně mohou představovat virtuální seskupení na základě hodnocení, typu souboru, data vytvoření nebo zařazení do uživatelem definované kolekce.

Přidávání položek do projektu

Knihovna v aplikaci Avid Studio umožňuje dvě zobrazení. Hlavní zobrazení se otevře v okně aplikace poté, co klepnete na kartu Knihovna. Využívá veškerý dostupný prostor tak, aby poskytlo co největší množství informací.

Avid Studio image002 Knihovna

Chcete-li otevřít hlavní zobrazení knihovny, klepněte na kartu Knihovna v horní části okna aplikace Avid Studio.

Kompaktní zobrazení knihovny je panel, ať už ukotvený (jako u projektových editorů filmu nebo disku), či plovoucí (jako u editoru titulků). V kompaktním zobrazení zůstávají plně zachovány všechny funkce knihovny. Jeho základním smyslem je umožnit vám jednoduše přetáhnout položky z knihovny do projektu filmu či disku.

Aktuální sada karet knihovny a obsah prohlížeče zůstávají zachovány ve všech zobrazeních. Pokud například v hlavním zobrazení procházíte konkrétní složku s nabídkami disku a přepnete do editoru filmu, otevře se tatáž složka v kompaktním zobrazení.

Opravy souborů médií

Soubory médií mají různou technickou kvalitu. Čas od času narazíte na dokonalou fotografii, videoklip nebo zvukový efekt. Častěji se však stává, že fotografie potřebuje oříznout, video je roztřesené nebo zvuk začíná nepříjemným zasyčením. Nástroje pro opravy médií v aplikaci Avid Studio vám dovolí tyto a další problémy vyřešit pomocí opravných filtrů, které u problematického klipu použijete poté, co jej umístíte do časové osy projektu.

Nezřídka je však ještě lepším řešením, když opravu použijete přímo u položky v knihovně, předtím, než ji přidáte do projektu. Tak se bude při veškeré práci s položkou od počátku používat upravená verze, nikoli nevyhovující originál. Úpravy lze rychle provést otevřením editorů médií z knihovny. Samotný soubor, který je základem opravené položky, se nezmění. Parametry opravy se namísto toho uloží do databáze knihovny a opětovně se použijí při každém zobrazení nebo použití dané položky.

Okamžité výsledky: nástroje Inteligentní snímek (SmartSlide) a Inteligentní film (SmartMovie)

Vedle základních funkcí, které jsme zatím popsali, nabízí knihovna také dvojici navzájem se doplňujících nástrojů, jež dovolují s využitím zadaných prostředků médií automaticky vytvořit kompletní projekt. Stačí vybrat fotografie nebo sekvence videa, zadat několik nastavení, a můžete spustit tvorbu. Projekt, který se v aplikaci Studio vygeneruje, můžete použít bez dalších úprav, nebo jej podle potřeby ručně doladit.

ð Používání knihovny

ð Nástroje Inteligentní snímek (SmartSlide) a Inteligentní film (SmartMovie)

Knihovna