Vyhledání médií

Když vyberete možnost Hledat média na panelu Import z, zobrazí se hierarchické zobrazení složek podobné zobrazení Tento počítač. Rozbalení a sbalení složek funguje jako obvykle, včetně použití kláves PLUS a MÍNUS jako klávesových zkratek.

Protože pro hledání vybíráte složky a nikoli soubory, soubory obsažené ve složkách se nezobrazí. Vedle každého názvu ve stromu složek se zobrazí zaškrtávací políčko a v dolní části se na panelu nástrojů zobrazí tři rozevírací seznamy. Tyto seznamy obsahují v jednotlivých kategoriích nabídku typů souborů pro import: Video, Foto a Zvuk.) Ve výchozím nastavení jsou zaškrtnuty přípony souborů u všech nabídek, což znamená, že do operace importu budou zahrnuty všechny zobrazené typy souborů. Zrušte zaškrtnutí u přípon souborů všech typů, které nechcete importovat.

Chcete-li zahájit import, označte všechny složky, ze kterých chcete importovat soubory médií. Použijte seznamy typů souborů, o kterých jsme se právě zmínili, a v případě potřeby zužte rozsah příchozích typů souborů.

Po provedení výběru klepněte na tlačítko Hledat a importovat v dolní části a spusťte operaci importu. Takto budou importovány všechny soubory zvoleného typu ve vybraných adresářích.

Vyhledání médií