Snímek

Avid Studio corner top left Snímek Avid Studio border Snímek Avid Studio corner top right Snímek
Avid Studio border Snímek
Avid Studio spacer Snímek
Avid Studio spacer Snímek Avid Studio blue button Snímek Avid Studio spacer Snímek

Chcete-li získat další informace o

importu médií (2) – importu ze souborových zařízení a fotoaparátů,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Snímek
Avid Studio spacer Snímek
Avid Studio border Snímek
Avid Studio corner bottom left Snímek Avid Studio border Snímek Avid Studio corner bottom right Snímek

Avid Studio image001 SnímekFunkce Snímek v importéru slouží k nahrávání jednotlivých snímků (statických obrázků) z fotoaparátů nebo přehrávačů připojených k systému. Při přípravě zkontrolujte, zda je zapnuto zdrojové zařízení, a poté vyberte jeho název pod záhlavím Snímek na panelu Import z v importéru.

Před spuštěním nahrávání zkontrolujte, zda jsou cílová složka a název souboru v ostatních panelech nastaveny tak, jak potřebujete.

Nyní zapněte fotoaparát nebo posuňte pásku a začněte sledovat vnořený náhled ve středové oblasti okna importéru. Klepněte na tlačítko celé obrazovky na pravém konci panelu posunu a zobrazte tak náhled na celou obrazovku.

Když budete chtít zaznamenat zobrazený obrázek, klepněte na tlačítko Nahrát snímek. Do zásobníku obrázků v dolní části okna bude přidána miniatura zaznamenaného snímku.

Avid Studio image002 Snímek

Zaznamenávání snímků v importéru. Při zobrazení náhledu živého videa nebo videa na pásce ve středové oblasti okna zaznamenáte statický obrázek pomocí tlačítka Nahrát snímek. Zaznamenané snímky se ukládají do zásobníku obrázků v dolní části okna, dokud je pomocí tlačítka Zahájit import nepřenesete do knihovny.

Zaznamenat můžete podle potřeby libovolný počet snímků. Importér všechny snímky postupně přidá do kolekce v zásobníku obrázků. V průběhu zaznamenávání můžete podle potřeby měnit pásky, zaměření fotoaparátu atd. Pokud je při klepnutí na tlačítko Nahrát snímek přítomen signál, nemusí být zdrojové video souvislé.

Používání zásobníku obrázků

Pokud chcete okamžitě zkontrolovat snímek, který jste již zaznamenali, klepněte na miniaturu kteréhokoli snímku kromě aktuálního snímku v zásobníku obrázků. Tím přepnete zobrazení ze zdroje videa na zaznamenaný snímek a aktivujete indikátor Soubor. Indikátor můžete také aktivovat tím, že na něj klepnete přímo.

Avid Studio image003 Snímek

Po klepnutí na indikátor Soubor nebo na kteroukoli miniaturu v zásobníku obrázků můžete již zaznamenané obrázky zkontrolovat. Zde uživatel klepnul na miniaturu číslo 3. Ukazatel myši je umístěn na ikoně koše, aby uživatel mohl miniaturu odstranit. Zvýrazněná čára na pravé straně vybrané miniatury označuje, kam bude vložena miniatura následujícího zaznamenaného snímku.

Pokud chcete zaznamenaný snímek odstranit, vyberte jej v zásobníků obrázků a klepněte na ikonu koše, která se zobrazí v pravém horním rohu miniatury.

Chcete-li po zkontrolování souborů v zásobníku obrázků přepnout zpět na náhled videa, klepněte na indikátor Živě pod zobrazením náhledu.

Import snímků

Po zaznamenání všech požadovaných snímků ze zdroje videa klepněte na tlačítko Zahájit import. Importér přidá zaznamenané snímky do části se statickými obrázky v knihovně.

Snímek