Import z videokamery DV nebo HDV

Avid Studio corner top left Import z videokamery DV nebo HDV Avid Studio border Import z videokamery DV nebo HDV Avid Studio corner top right Import z videokamery DV nebo HDV
Avid Studio border Import z videokamery DV nebo HDV
Avid Studio spacer Import z videokamery DV nebo HDV
Avid Studio spacer Import z videokamery DV nebo HDV Avid Studio blue button Import z videokamery DV nebo HDV Avid Studio spacer Import z videokamery DV nebo HDV

Chcete-li získat další informace o

importu médií (1) a nahrávání z páskových kamer a disků,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Import z videokamery DV nebo HDV
Avid Studio spacer Import z videokamery DV nebo HDV
Avid Studio border Import z videokamery DV nebo HDV
Avid Studio corner bottom left Import z videokamery DV nebo HDV Avid Studio border Import z videokamery DV nebo HDV Avid Studio corner bottom right Import z videokamery DV nebo HDV

Avid Studio image001 Import z videokamery DV nebo HDVPokud se chcete připravit na import digitálního videa, zapněte zařízení DV nebo HDV v režimu přehrávání a zvolte je v panelu Import z v importéru.

Musíte také zkontrolovat, zda jsou cílová složka, předvolby komprese a další možnosti v ostatních panelech nastaveny tak, jak potřebujete.

Náhled videa

Video, které se aktuálně přehrává ve zdrojovém zařízení, by mělo být zobrazeno v oblasti náhledu v ústřední části okna průvodce. Po pravé straně náhledu videa se nachází stupnice, která zobrazuje úroveň hlasitosti v každém okamžiku.

Avid Studio image002 Import z videokamery DV nebo HDV

Pokud vyberete zdroj DV nebo HDV, zobrazí se v ústřední části Průvodce importem ovládací prvky pro náhled a import materiálu na pásce.

Pod náhledem je řada ovládacích prvků pro automatické nahrávání pomocí nastavení značky začátku a konce. Další informace naleznete v části Nahrávání videa a zvuku na straně.

Další řada ovládacích prvků, panel posunu, slouží jako navigační konzola pro zdrojové zařízení.

Avid Studio image003 Import z videokamery DV nebo HDV

Panel posunu pro import ze zařízení DV a HDV s ovládacími prvky (zleva): krokování a zobrazení pozice časového kódu, tlačítka posunu, převíjení a tlačítko zvuku s překryvným jezdcem pro ovládání hlasitosti náhledu.

Avid Studio image004 Import z videokamery DV nebo HDVIndikátor aktuální pozice časového kódu zobrazuje místo přehrávání podle časového kódu zaznamenaného na pásku při snímání. Jeho čtyři pole představují v tomto pořadí hodiny, minuty, sekundy a snímek. Nalevo od indikátoru je dvojice tlačítek se šipkou, která slouží k posunu pozice o jeden snímek vpřed nebo zpět.

Avid Studio image005 Import z videokamery DV nebo HDVTlačítka posunu zleva doprava jsou přehrát/pozastavit, zastavit, převinout zpět a rychlý posun vpřed. Tato tlačítka posílají příkazy do videokamery. Jejich použití je ekvivalentní k ovládacím prvkům přímo na kameře, ale je obvykle pohodlnější.

Avid Studio image006 Import z videokamery DV nebo HDVPřetažením oranžové jehly na ovládání převíjení doleva nebo doprava můžete změnit pozici přehrávání ve směru vzad nebo vpřed. Při přetažení jehly mimo střed se zvyšuje rychlost motoru. Jakmile jehlu uvolníte, vrátí se zpět do středu a přehrávání se pozastaví.

Avid Studio image007 Import z videokamery DV nebo HDVNastavení hlasitosti náhledu: Pokud chcete nastavit hlasitost náhledu, umístěte ukazatel myši nad tlačítko zvuk/ztlumit v dolním pruhu prohlížeče souborů médií. Vedle tlačítka se zobrazí jezdec hlasitosti. Úroveň hlasitosti upravíte přetažením jezdce nahoru nebo dolů. Klepnutím na tlačítko zvuk/ztlumit přepnete přehrávání a ztlumení zvuku.

Značka začátku a konce: Pole časového kódu značka začátku a konce nad koncovými body panelu posunu označují plánovaný počáteční a koncový bod nahrávání videa.

Poznámka: Zdroje DV a HDV jsou vhodné také pro snímky.

Nahrávání videa a zvuku

Importér podporuje dva přístupy k výběru rozsahu videa, které chcete importovat.

Při ručním ovládání jednoduše zvolíte náhled přehrávání a na začátku požadovaného záznamu klepnete na tlačítko Spustit nahrávání.  Jakmile dosáhnete konce segmentu, klepněte na tlačítko Zastavit nahrávání. Pokud máte ve zdrojovém záznamu po celé délce časový kód a možnost Zastavit na konci pásky je v panelu Režim nastavena na Ano, můžete odejít a nechat importér, aby nahrávání na konci vstupu vypnul.

Automatický způsob nahrávání je vhodný pro nastavení koncových bodů nahrávání (značka začátku a značka konce) s přesností na jeden snímek a pro nahrávání, které uživatel nesleduje a které se má zastavit před koncem nahraného materiálu.

Někdy můžete použít čas značky začátku a značku konce ponechat prázdnou. Když klepnete na tlačítko Spustit nahrávání, vyhledá importér čas začátku a zahájí nahrávání, dokud nedáte pokyn k jeho zastavení (nebo páska nedosáhne konce).

Můžete nastavit čas značky konce a značku začátku ponechat prázdnou. Když klepnete na tlačítko Spustit nahrávání, spustí se import okamžitě a skončí automaticky na značce konce. Zadání délky trvání a zadání značky konce jsou rovnocenné operace. Ať zvolíte kteroukoli z nich, importér vypočítá a zobrazí druhou hodnotu automaticky.

Poznámka: Před zahájením importu ověřte, zda je správně nakonfigurováno nastavení na panelu Import do a na dalších panelech.

Ruční nahrávání pomocí tlačítek Spustit nahrávání a Zastavit nahrávání:

1.    Zkontrolujte, že nejsou nastaveny značky začátku a konce. V případě potřeby vymažte klepnutím na tlačítko Avid Studio image008 Import z videokamery DV nebo HDV  hodnoty příslušných polí.

2.    Ručně spusťte přehrávání zdrojové pásky před požadovaným počátečním bodem nahrávání.

3.    Jakmile dosáhnete počátečního bodu, klepněte na tlačítko Spustit nahrávání.

Název tlačítka se změní na Zastavit nahrávání.

4.    Na konci segmentu znovu klepněte na toto tlačítko. Nahraný materiál je uložen v knihovně.

5.    Ručně zastavte nahrávání (pokud není použito automatické vypnutí, jak je uvedeno výše).

Automatické nahrávání pomocí nastavení značky začátku a značky konce:

1.    Pomocí ovládacích prvků počitadla času nastavte hodnoty značky začátku a značky konce, tj. počátečního a koncového bodu požadovaného záznamu.

Avid Studio image009 Import z videokamery DV nebo HDVPokud chcete nastavit značku začátku, zadejte hodnotu přímo do pole začátku, nebo přejděte na požadovaný bod a klepněte na tlačítko Začátek. Obdobně můžete nastavit značku konce.

2.    Klepněte na tlačítko Spustit nahrávání. Aplikace Studio umístí zdrojové zařízení na značku začátku a automaticky spustí nahrávání.

3.    Při dosažení značky konce bude import ukončen a zdrojové zařízení bude zastaveno.

4.    Nahraný materiál je uložen v knihovně.

Import z videokamery DV nebo HDV