Import z disků DVD nebo Blu-ray

Avid Studio corner top left Import z disků DVD nebo Blu ray Avid Studio border Import z disků DVD nebo Blu ray Avid Studio corner top right Import z disků DVD nebo Blu ray
Avid Studio border Import z disků DVD nebo Blu ray
Avid Studio spacer Import z disků DVD nebo Blu ray
Avid Studio spacer Import z disků DVD nebo Blu ray Avid Studio blue button Import z disků DVD nebo Blu ray Avid Studio spacer Import z disků DVD nebo Blu ray

Chcete-li získat další informace o

importu médií (1) a nahrávání z páskových kamer a disků,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Import z disků DVD nebo Blu ray
Avid Studio spacer Import z disků DVD nebo Blu ray
Avid Studio border Import z disků DVD nebo Blu ray
Avid Studio corner bottom left Import z disků DVD nebo Blu ray Avid Studio border Import z disků DVD nebo Blu ray Avid Studio corner bottom right Import z disků DVD nebo Blu ray

Avid Studio image001 Import z disků DVD nebo Blu rayImportér může importovat data obrazu a zvuku z disků DVD a BD (Blu-ray). Začněte tím, že vložíte zdrojový disk do jednotky a vyberete ho na panelu Import z v importéru. Pokud máte více než jednu optickou jednotku, zvolte správné zařízení ze seznamu.

Poznámka: Média chráněná proti kopírování nelze importovat.

Před spuštěním nahrávání zkontrolujte, zda jsou cílová složka a název souboru v ostatních panelech nastaveny tak, jak potřebujete.

Protože se při importu z optických disků často jedná o velké soubory, je důležité zvolit správnou složku pro import. Zejména zkontrolujte, zda je v určeném umístění dostatek volného místa.

Náhled souborů na disku

Média na optických discích jsou přístupná prostřednictvím operačního systému počítače. Z toho důvodu jsou ovládací prvky náhledu ve středové oblasti, způsoby výběru souborů a postup importu stejné jako u běžných souborových médií (vyjma toho, že nepotřebné složky se zpočátku zobrazují zavřené).

Import z disků DVD nebo Blu-ray