Import z digitálních fotoaparátů

Avid Studio corner top left Import z digitálních fotoaparátů Avid Studio border Import z digitálních fotoaparátů Avid Studio corner top right Import z digitálních fotoaparátů
Avid Studio border Import z digitálních fotoaparátů
Avid Studio spacer Import z digitálních fotoaparátů
Avid Studio spacer Import z digitálních fotoaparátů Avid Studio blue button Import z digitálních fotoaparátů Avid Studio spacer Import z digitálních fotoaparátů

Chcete-li získat další informace o

importu médií (2) – importu ze souborových zařízení a fotoaparátů,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Import z digitálních fotoaparátů
Avid Studio spacer Import z digitálních fotoaparátů
Avid Studio border Import z digitálních fotoaparátů
Avid Studio corner bottom left Import z digitálních fotoaparátů Avid Studio border Import z digitálních fotoaparátů Avid Studio corner bottom right Import z digitálních fotoaparátů

Podobně jako u jednotek optických disků jsou média v digitálních fotoaparátech přístupná prostřednictvím operačního systému počítače. Fotoaparát může být zobrazen v seznamu zdrojů jako vyměnitelný disk. Náhled, výběr a import se provádí stejně jako u běžných souborových médií (s výjimkou toho, že složky se nejprve zobrazí zavřené).

Import z digitálních fotoaparátů