Import z analogových zdrojů

Avid Studio corner top left Import z analogových zdrojů Avid Studio border Import z analogových zdrojů Avid Studio corner top right Import z analogových zdrojů
Avid Studio border Import z analogových zdrojů
Avid Studio spacer Import z analogových zdrojů
Avid Studio spacer Import z analogových zdrojů Avid Studio blue button Import z analogových zdrojů Avid Studio spacer Import z analogových zdrojů

Chcete-li získat další informace o

importu médií (1) a nahrávání z páskových kamer a disků,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Import z analogových zdrojů
Avid Studio spacer Import z analogových zdrojů
Avid Studio border Import z analogových zdrojů
Avid Studio corner bottom left Import z analogových zdrojů Avid Studio border Import z analogových zdrojů Avid Studio corner bottom right Import z analogových zdrojů

Pokud chcete nahrávat analogové video (např. z kazety VHS nebo Hi8), potřebujete konvertor, který připojíte k počítači a který má příslušné připojení pro video a zvuk. Týká se to také nahrávání z analogových zdrojů zvuku, např. z gramofonu.

K aktuálně podporovaným zařízením patří produkty Pinnacle a Dazzle, např. USB 500/510, USB 700/710 a DVC 100 a webové kamery využívající technologie DirectShow.

Avid Studio image001 Import z analogových zdrojůPokud chcete připravit import z analogového zdroje, zapněte zařízení a vyberte ho podle názvu na panelu Import z v importéru. Vyberte také příslušný vstup (např. Kompozitní video nebo S-Video). Pokud chcete vstupní analogový signál před digitalizací upravit, klepněte na tlačítko Další Avid Studio image002 Import z analogových zdrojů, které poskytuje přístup k oknu Úrovně analogového vstupu.

Před spuštěním nahrávání zkontrolujte, zda jsou cílová složka, předvolby komprese a další možnosti v ostatních panelech nastaveny tak, jak potřebujete.

Nahrávání z analogového zdroje:

1.    Ověřte, zda je připojen správný vstup (např. S-Video).

2.    Spusťte přehrávací zařízení těsně před místem, ve kterém chcete spustit nahrávání.

Nyní by měl být aktivní náhled videa a zvuku. (Pokud ne, zkontrolujte kabely a instalaci převaděče.)

3.    Spusťte nahrávání klepnutím na tlačítko Spustit nahrávání.

Název tlačítka se změní na Zastavit nahrávání.

4.    Na konci segmentu znovu klepněte na toto tlačítko. Nahraný materiál bude uložen v knihovně.

5.    Zastavte zdrojové zařízení.

Nahrávání po zadanou dobu:

1.    Ověřte, zda je připojen správný vstup (např. S-Video).

2.    Do ovládacího prvku počitadla času pod náhledem videa Doba trvání zadejte požadovanou dobu trvání.

3.    Spusťte přehrávací zařízení těsně před místem, ve kterém chcete spustit nahrávání.

Nyní by měl být aktivní náhled videa a zvuku. (Pokud není, zkontrolujte kabely a instalaci převaděče.)

4.    Spusťte nahrávání klepnutím na tlačítko Spustit nahrávání.

Název tlačítka se změní na Zastavit nahrávání.

5.      Operace nahrávání skončí automaticky po zaznamenání požadované doby. Nahrávání je možné zastavit také ručně klepnutím na tlačítko Zastavit nahrávání.

Import z analogových zdrojů