Fázová animace

Avid Studio corner top left Fázová animace Avid Studio border Fázová animace Avid Studio corner top right Fázová animace
Avid Studio border Fázová animace
Avid Studio spacer Fázová animace
Avid Studio spacer Fázová animace Avid Studio blue button Fázová animace Avid Studio spacer Fázová animace

Chcete-li získat další informace o

importu médií (2) – importu ze souborových zařízení a fotoaparátů,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Fázová animace
Avid Studio spacer Fázová animace
Avid Studio border Fázová animace
Avid Studio corner bottom left Fázová animace Avid Studio border Fázová animace Avid Studio corner bottom right Fázová animace

Funkce Fázová animace v importéru umožňuje vytvářet animované filmy spojením jednotlivých snímků zaznamenaných z živého zdroje videa, jako jsou analogové videokamery nebo webkamery. Výsledkem importu pomocí funkce Fázová animace bude v závislosti na nastavení v panelu Režim film s 8 nebo 12 snímky za sekundu, sbírka nasnímaných statických obrázků nebo obojí.

Avid Studio image001 Fázová animacePokud se chcete připravit na import pomocí funkce Fázová animace, zkontrolujte, zda je zapnuto zdrojové zařízení, a poté vyberte jeho název pod záhlavím Fázová animace v panelu Import z v importéru.

Před spuštěním nahrávání zkontrolujte, zda jsou cílová složka, možnosti a název souboru v ostatních panelech nastaveny tak, jak potřebujete.

Pokud zdrojové zařízení funguje správně, měl by se vám ve středové oblasti okna importér zobrazit živý náhled. Klepněte na tlačítko celé obrazovky na pravém konci panelu posunu a zobrazte tak náhled na celou obrazovku.

Když budete připraveni na nahrávání obrázků, klepněte na tlačítko Nahrát snímek. Do zásobníku obrázků v dolní části okna bude přidána miniatura zaznamenaného snímku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o sekvenci fázové animace, je obvykle nutné po zaznamenání snímku provést menší změny scény, kterou zaznamenáváte, abyste mezi jednotlivými snímky vytvořili iluzi pohybu.

Pokud si chcete vizualizaci usnadnit, použijte efekt lesklého papíru ve funkci Fázová animace, pomocí kterého jsou po sobě jdoucí snímky zobrazeny v průhledných vrstvách tak, abyste rozdíly zřetelně viděli. Tuto funkci lze konfigurovat na ovládacím panelu.

V pravé dolní části ovládacího panelu je zobrazen počet dosud zaznamenaných snímků a délka trvání filmu (na základě zaokrouhleného počtu obrázků).

Ovládací panel funkce Fázová animace

Tento panel slouží pro přesun a další možnosti importu pomocí funkce Fázová animace. Zleva doprava:

·    Indikátory videa a snímků: Tyto ovládací prvky umožňují přepínat mezi zobrazením náhledu živého zdroje videa a zaznamenanými snímky v zásobníku obrázků. Konkrétní snímky můžete zobrazit, a v případě potřeby nahradit, aniž byste museli vracet zpět jinou práci.

·    Počitadlo: V tomto poli je zobrazena aktuální poloha v animaci v hodinách, minutách, sekundách a snímcích. Hodnota počitadla závisí na počtu doposud zaznamenaných snímků a rychlosti animace ve snímcích za sekundu. Tlačítka se šipkami nahoru a dolů vlevo od počitadla umožňují v náhledu animace posun o jednotlivý krok.

·    Navigační tlačítka: Tato tlačítka slouží k zobrazení náhledu animace. Tlačítko smyčky umožňuje průběžně cyklovat animaci a jednoduše provádět kontrolu.

·    Frekvence snímků: Tato frekvence, ve snímcích za sekundu, určuje, kolik snímků budete muset vytvořit, aby vznikla jedna sekunda animovaného času. Tato frekvence ovlivňuje patrnou rychlost animace.

·    Nastavení funkce lesklého papíru: Klepnutím na tlačítko Další Avid Studio image002 Fázová animace otevřete malé okno, kde můžete konfigurovat funkci lesklého papíru. První jezdec ukazuje rozdíl v průhlednosti po sobě jdoucích snímků, zatímco druhý ovládá počet snímků kromě aktuálního, které budou součástí efektu. Experimentujte s oběma nastaveními tak dlouho, dokud nenajdete úroveň, která bude pro váš film nejlepší.

Avid Studio image003 Fázová animace

Import animace

Až do animace přidáte všechny požadované snímky, klepněte na tlačítko Zahájit import. Importér přidá animovaný film nebo jednotlivé snímky, které jste zaznamenali, do příslušných částí knihovny.

Fázová animace