Výběr médií pro import

Každý zdroj podporovaný v importéru má vlastní příslušnou sadu ovládacích prvků pro výběr materiálu. Po klepnutí na název zdroje v panelu Import z se ústřední oblast průvodce konfiguruje tak, aby obsahovala příslušné ovládací prvky, které potřebujete.

ð Výběr souborů pro import

ð Vyhledání médií

ð Import z videokamery DV nebo HDV

ð Import z analogových zdrojů

ð Import z disků DVD nebo Blu-ray

ð Import z digitálních fotoaparátů

ð Fázová animace

ð Snímek

Výběr médií pro import