Použití importéru

Prvním krokem při importu je spuštění importéru aplikace Studio klepnutím na tlačítko Import v levé horní části obrazovky.

Avid Studio image001 Použití importéruImportér se skládá z velké středové plochy obklopené několika menšími panely. Jeden z těchto panelů, panel Import z v levé horní části obrazovky, má stěžejní roli. Obsahuje seznam typů zařízení, které mohou sloužit jako zdroj importu. Volba vstupního zdroje pak určuje další zobrazení v importéru. Na zvoleném typu importu pak závisí především sada ovládacích prvků a zobrazení nabízených ve středové oblasti pro náhled, procházení a výběr materiálu.

Avid Studio image002 Použití importéru

Zde je Průvodce importem konfigurován k importu materiálu z disku DVD. U diskových zdrojů jsou ve středové oblasti zobrazeny kapitoly, které lze importovat.

Import lze považovat za postup složený ze čtyř kroků:

1.    Vyberte zdroj importu na panelu Import z.

2.    Potvrzení nebo úprava nastavení na ostatních panelech

3.    Výběr materiálu pro import ze zvoleného zdroje

4.    Zahájení operace importu

Nyní aplikace Studio zahájí přenos požadovaného zvukového a obrazového materiálu a videomateriálu ze zdrojového zařízení na pevný disk (pokud je to nutné) do umístění zadaných na panelu Import do. Média pak budou přidána do knihovny. Po dokončení operace importu se ovládací prvek importéru vrátí na předchozí obrazovku, odkud budete moci získat přístup k importovaným souborům prostřednictvím Knihovny.

Použití importéru