Panel Režim

Panel Režim v importéru představuje místo, kde můžete upravit možnosti, které nabízí různé zdroje importu.

Možnosti importu formátu DV/HDV

Avid Studio image001 Panel RežimMožnosti pro import formátu DV a HDV se na panelu Režim nacházejí ve třech skupinách.

Předvolby: Skupina Předvolby nabízí dvě standardní konfigurace pro kompresi obrazu a zvuku a vlastní nastavení, které umožňuje doladit parametry v okně Možnosti komprese, které se otevře, když klepnete na horní tlačítko Další Avid Studio image002 Panel Režim. Přednastavené předvolby jsou následující:

·    DV: Tato předvolba umožňuje plně kvalitní nahrávání formátu DV, které pro minutu videa využívá přibližně 200 MB místa na disku.

·    MPEG: Komprese MPEG vytváří menší soubory než formát DV, vyžaduje však vyšší výkon počítače ke kódování a dekódování. To by mohlo u starších počítačů vést k nižšímu výkonu.

Detekce scén: Pokud je aktivována funkce detekce scén, rozdělí se záznam při importu do scén, které lze v knihovně zobrazit samostatně a se kterými lze samostatně manipulovat. Výrazně to zjednodušuje hledání materiálu, který vás zajímá, při editování. Okno Možnosti detekce scén otevřete klepnutím na dolní tlačítko Další Avid Studio image002 Panel Režim.

Zastavit na konci pásky: Tato možnost umožňuje, aby aplikace Avid Studio automaticky zastavila nahrávání, pokud zjistí prázdnou pásku. Prázdná oblast na pásce, bez formátování časového kódu, znamená, že na pásce není nic nahráno. Pokud jste na pásce záměrně při nahrávání nevytvářeli prázdné úseky (jemným překrytím sousedních záběrů), zabraňuje tato volba nechtěnému nahrávání materiálu.

Možnosti importu pro analogová média

Avid Studio image003 Panel RežimMožnosti pro import z analogových zdrojů jsou podobné možnostem uvedeným u digitálních zdrojů. Okno Možnosti komprese a okno Možnosti detekce scén nabízejí rozšířená nastavení.

Možnosti importu pro souborová média

Avid Studio image004 Panel RežimPanel Režim nabízí dvě možnosti, které mají vliv na import ze souborových médií.

Režim importu: Tato možnost určuje, zda bude soubor médií fyzicky zkopírován ze zdrojového umístění do cílové složky na místním pevném disku (jak je specifikováno na panelu Import do.) Jestliže je vybrána možnost Kopírovat, bude soubor zkopírován. Pokud je zvolena možnost Propojit, soubor nebude zkopírován a v knihovně bude vytvořen odkaz na soubor v původním umístění.

Je velmi vhodné si soubory na síťových jednotkách zkopírovat na místní pevný disk.

Odstranit původní: Pokud je povolena tato možnost, budou po zkopírování odstraněny původní kopie souborů, které importujete. Tato možnost je vhodná tehdy, pokud chcete svá média uspořádat pomocí importéru a nechcete, aby místo na pevném disku nezabíraly zbytečné kopie.

Ignorovat duplicitní položky: Tato možnost pomáhá zpracovat redundantní soubory médií, které již máte, tak, že v importéru zadáte pokyn, že nemají být importovány další kopie souborů, které mohou mít odlišný název, ale jinak jsou zjevně identické.

Možnosti importu pro nahrávání pomocí fázové animace

Avid Studio image005 Panel RežimPři vytváření fázové animace je ze živého zdroje videa nahrána řada jednotlivých snímků. V závislosti na tom, co chcete udělat se sekvencí fázové animace, můžete nastavit v importéru možnost, aby byly jednotlivé snímky spojeny do filmu, aby byly jednotlivé snímky importovány jako obrázky nebo obojí.

Panel Režim