Panel Název souboru

Tento panel v importéru umožňuje zadat názvy, pod kterými se mají importované soubory médií uložit.

Avid Studio image001 Panel Název souboruKaždý typ vstupního zdroje má výchozí název souboru přiřazený aplikací Studio. Například výchozí název souboru při importu snímku je Snímek. Pokud jej chcete změnit, klepněte do příslušného místa a zadejte požadovaný název.

Importér během importu nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud již existuje soubor se stejným názvem jako cílový název, bude k názvu nově importovaného souboru přidáno pořadové číslo.

Avid Studio image002 Panel Název souboruPři importu ze souborových médií jsou k dispozici další funkce pro pojmenování souborů. Ve výchozím nastavení je souborový vstup pojmenován symbolicky ve tvaru [originál].[ext], použije se tedy původní název souboru a přípona.

Avid Studio image003 Panel Název souboruPokud chcete použít vlastní název, zadejte ho do pole pro úpravy jako obvykle. U souborových médií však bude mít cílový název dvě části: kořen, který zadáte sami, a koncovku, která je generována pomocí jednoho ze tří jednoduchých pravidel při importu. Výchozí pravidlo přidá ke každému názvu souboru jednoznačné pořadové číslo. Při zadávání vlastního názvu se v poli pro úpravy zobrazí pouze kořen. V ostatních případech, kdy je zobrazen název, se však zobrazí i koncovka podle použitého pravidla.

Chcete-li pro koncovku vybrat jiné pravidlo, klepněte na tlačítko Další Avid Studio image004 Panel Název souboru. Otevře se dialogové okno se dvěma rozevíracími seznamy. První z nich umožňuje zvolit původní nebo vlastní kořen. Tuto možnost můžete použít tehdy, pokud někdy budete chtít vrátit importovaným souborům jejich původní názvy. Druhý rozevírací seznam se zobrazí pouze u vlastních názvů a umožňuje zvolit z dostupných pravidel pro generování koncovky:

·    Číslo: Jedná se o stejné pravidlo, které je použito také u jiných typů médií, aby nedocházelo ke kolizím názvů. Pokud zadáte kořen „Průvod“, bude mít první kopírovaný soubor název Průvod (plus původní přípona souboru), druhý bude pojmenován Průvod_001 a čísla v názvu budou pokračovat podle pořadí.

·    Datum vytvoření: Čas vytvoření souboru v hodinách, minutách a sekundách slouží k vytvoření názvů typu Průvod_20-30-00. Jde tedy o soubor, který byl vytvořen přesně ve 20:30 hodin večer.

·    Doba: Tato možnost je podobná předchozí možnosti, použije se však časový údaj o importu.

Avid Studio image005 Panel Název souboru

Okno konfigurace názvu souboru při importu

Panel Název souboru