Panel Import do

Po importu z externích zařízení do počítače budou položky médií k dispozici v počítači jako soubory. Panel Import do v importéru umožňuje zadat, kam se mají tyto soubory uložit. K dispozici jsou samostatné složky pro video, zvuk a obrázky, ale panel Import do uvádí pouze ty, které jsou relevantní pro aktuální zdroj importu nastavený na panelu Import z.

Při vzrůstajícím počtu souborů médií v počítači je čím dál více užitečné uspořádat materiál do složek a podsložek tak, abyste v budoucnu mohli požadovanou položku co nejrychleji načíst. Ovládací prvky panelu Import do jsou navrženy tak, aby byl celý proces do určité míry, kterou si zvolíte, automatický.

Práce se složkami importu

Avid Studio image001 Panel Import doPokud nezvolíte jiná umístění, používá importér standardní složky pro video, hudbu a obrázky v rámci vašeho uživatelského účtu systému Windows. Na obrázku vidíte typické nastavení v systému Windows 7. Chcete-li složku pro import změnit, klepněte na malé tlačítko složky nebo na cestu aktuální složky. (Viz níže část Výběr složky pro import.)

Složky zvolené pro jednotlivé typy médií, ať už výchozí nebo vlastní, slouží jako základní umístění pro importované soubory. Pokud chcete se svou sbírkou médií efektivně pracovat, můžete také zvolit vlastní název podsložky nebo možnost automatického generování názvu podle aktuálního data nebo data vytvoření importovaného materiálu. Možnosti podsložky zobrazíte klepnutím na možnost nastavení podsložky nebo na tlačítko Další Avid Studio image002 Panel Import do u příslušného typu médií. (Viz dále část Nastavení podsložky.)

Pokud například nastavíte hlavní složku pro video jako C:vid a způsob pojmenování podsložek na možnost Aktuální měsíc, budou veškerá importovaná videa přenesena do složky s názvem podobným názvu c:vid2011-10.

Indikátor míry zaplnění: Tento sloupcový graf zobrazuje, kolik zbývá místa v paměťovém zařízení u jednotlivých cílových umístění importu. První část sloupce znázorňuje již použité místo v zařízení. Barevná část znázorňuje, kolik místa budou vyžadovat aktuálně zvolené soubory médií, které čekají na import.

Avid Studio image003 Panel Import do

Zobrazení dostupného místa pro ukládání souborů

Poznámka: Pokud je určité umístění v průběhu importu zaplněno z 98 %, bude operace v daný okamžik pozastavena.

Výběr složky pro import

Avid Studio image004 Panel Import doPokud chcete zvolit odlišnou základní složku pro určitý typ médií, klepněte na odpovídající tlačítko složky nebo název složky na panelu Import do. Otevře se pole pro výběr složky, kde můžete procházet složky a v případě potřeby i vytvořit složku, kterou chcete použít.

Složky obsahující podsložky jsou označeny ikonou znaménka plus vlevo od názvu složky, pokud jsou momentálně zavřené, a ikonou znaménka mínus, pokud jsou otevřené. Klepnutím na ikonu stav složky změníte.

Avid Studio image005 Panel Import do

Klepnutím na ikonu znaménka plus zobrazíte obsah složky.

Nastavení podsložky

Pokud chcete jako cíl importu pro určitý typ médií nastavit podsložku v základní složce, klepněte na tlačítko nastavení podsložky nebo na tlačítko Další Avid Studio image002 Panel Import do. Tato tlačítka otevírají dialogové okno, které představuje rozšířenou verzi panelu Import do, kde jsou obsaženy ovládací prvky nutné k nastavení názvu podsložky nebo způsobu pojmenování pro jednotlivé typy médií podporované u aktuálně zvoleného zdroje importu.

Avid Studio image006 Panel Import do

Rozšířené dialogové okno Import do pro souborová média. Protože mohou být soubory média jakéhokoli typu, jsou k dispozici ovládací prvky pro všechny tři typy. Většina ostatních zdrojů zahrnuje pouze import videa a ovládací prvky pro zvuk a fotografie nejsou zobrazeny.

Řádek ovládacích prvků pro jednotlivé typy médií zahrnuje rozevírací seznam s možnostmi pojmenování…

Žádné podsložky: Při výběru této možnosti budou importované soubory uloženy do základní složky.

Vlastní: Pokud zvolíte tuto možnost, zobrazí se místní okno pro úpravy. Zadejte název podsložky, do které chcete příští import nebo importy daného typu médií uložit.

Dnes: Importované soubory budou uloženy do složky pojmenované jako aktuální datum ve formátu 2009-10-25.

Datum vytvoření: Jednotlivé importované soubory budou uloženy v podsložkách pojmenovaných pomocí data vytvoření médií ve stejném formátu jako u předchozí možnosti. Pokud je v rámci jedné operace importu přenášeno více položek médií, může tento proces zahrnovat vytvoření nebo aktualizaci více podsložek.

Aktuální měsíc: Tato možnost je shodná s možností Dnes, název však nebude obsahovat údaj o dni, tedy například 2009-10.

Po provedení výběru se klepnutím na tlačítko x v pravém horním rohu dialogového okna vrátíte do importéru.

Panel Import do