Okno možností komprese

Možnosti, které jsou k dispozici na panelu Režim pro import formátu DV/HDV i analogových zdrojů zahrnují přístup k tomuto oknu, kde můžete doladit předvolby komprese. Pokud zvolíte předvolbu DV nebo MPEG, můžete v tomto okně zkontrolovat nastavení, které bylo skutečně použito. Při provádění úprav je zde automaticky vybrána předvolba Vlastní.

Avid Studio image001 Okno možností komprese

Okno Možnosti komprese pro import digitálního a analogového videa

Protože některé možnosti závisí na jiných, nebudou všechny zobrazeny současně.

Nastavení videa

Kodek komprese: V tomto rozevíracím seznamu vyberte kodek, který chcete použít.

Velikost snímku: Na tomto řádku vidíte rozměry nahrávaného videa.

Kvalita, Datový tok: Některé kodeky prezentují možnosti kvality jako procentuální kompresi (Kvalita) a jiné jako požadovaný datový tok v kB/s (Datový tok).

Nastavení zvuku

Komprese: V tomto rozevíracím seznamu se zobrazuje kodek, který bude použit ke kompresi příchozích zvukových dat.

Nahrát zvuk: Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud nebudete nahraný zvuk používat při produkci.

Okno možností komprese