Okno možností detekce scén

Možnosti nabízené na panelu Režim pro import formátu DV/HDV i analogových zdrojů zahrnují přístup k tomuto oknu, kde můžete konfigurovat předvolby detekce scén.

Avid Studio image001 Okno možností detekce scén

Okno Možnosti detekce scén pro import formátu DV nebo HDV. Při importu z analogových zdrojů jsou podporovány pouze poslední dvě možnosti.

Automatická detekce scén je klíčovou funkcí aplikace Studio při práci se zdroji ve formátu DV a HDV. V průběhu nahrávání videa detekuje aplikace Studio přirozená rozhraní scén a rozděluje záznam do scén. Scény lze jednotlivě zobrazit a spravovat v zobrazení Scény v knihovně.

V závislosti na použitém zařízení pro nahrávání probíhá automatická detekce scén v reálném čase během nahrávání nebo jako samostatný krok ihned po dokončení nahrávání.

K dispozici jsou čtyři možnosti detekce scén:

·    Automatická detekce podle času: Tato možnost je dostupná pouze při nahrávání ze zdroje DV. Aplikace Studio sleduje během nahrávání časový údaj na pásce a při zjištěném přerušení zahájí novou scénu.

·    Automatická detekce podle střihu: Aplikace Studio detekuje změny v obsahu videa a vytvoří novou scénu při každé významné změně obrazu. Tato funkce nemusí pracovat správně při nestabilním osvětlení. Pokud bychom použili jako příklad extrémní situaci se záběry z nočního klubu se stroboskopem, vznikla by nová scéna při každém záblesku stroboskopu.

·    Vytvoř klip každých X sekund: Aplikace Studio bude vytvářet nové scény ve zvoleném intervalu. Tato funkce může být užitečná k rozdělení záznamu, který obsahuje dlouhé souvislé záběry.

·    Ručně, stisknutím mezerníku: Tuto možnost vyberte, chcete-li sledovat celý proces nahrávání a sami rozhodnout, kde má dojít k rozdělení scén. Scény můžete během nahrávání kdykoli rozdělit stisknutím klávesy [Mezerník].

Okno možností detekce scén