Panely importéru

Vlastní výběr materiálu k importu probíhá ve středové oblasti Importéru. Každý zdroj importu využívá středovou oblast poněkud jinak.

V závislosti na vstupním zdroji sdílí středová oblast rozhraní importéru až s pěti pomocnými panely se standardními funkcemi.

ð Panel Import do

ð Panel Režim

ð Okno možností komprese

ð Okno možností detekce scén

ð Panel Metadata

ð Panel Název souboru

Panely importéru