Importér

Avid Studio corner top left Importér Avid Studio border Importér Avid Studio corner top right Importér
Avid Studio border Importér
Avid Studio spacer Importér
Avid Studio spacer Importér Avid Studio blue button Importér Avid Studio spacer Importér

Chcete-li získat další informace o

importu médií (1) a nahrávání z páskových kamer a disků,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Importér
Avid Studio spacer Importér
Avid Studio border Importér
Avid Studio corner bottom left Importér Avid Studio border Importér Avid Studio corner bottom right Importér
Avid Studio corner top left Importér Avid Studio border Importér Avid Studio corner top right Importér
Avid Studio border Importér
Avid Studio spacer Importér
Avid Studio spacer Importér Avid Studio blue button Importér Avid Studio spacer Importér

Chcete-li získat další informace o

importu médií (2) – importu ze souborových zařízení a fotoaparátů,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Importér
Avid Studio spacer Importér
Avid Studio border Importér
Avid Studio corner bottom left Importér Avid Studio border Importér Avid Studio corner bottom right Importér

Aplikace Avid Studio umožňuje do videofilmů začlenit různé druhy médií. Pokud jsou tato média uložena externě mimo počítač, např. na videokazetě, nebo na paměťové kartě z digitálního fotoaparátu, je nutné média před použitím přenést do místního úložiště.

Tento proces přenosu se nazývá nahrávání nebo import. Po dlouhou dobu se rozlišovalo mezi nahráváním z pásky a importem ze souborů, ale v dnešní době, kdy je většina audiovizuálních nahrávek po celou dobu uložena v digitální podobě, to již není tak důležité. Pouze při přenosu z analogových zdrojů nebo z pásky (např. VHS, Hi8 nebo páska DV) dochází během procesu nahrávání i nadále k převodu do digitální podoby.

Protože aplikace Avid Studio používá ke správě všech zdrojových médií knihovnu, je nutné importovat do knihovny také všechny zdrojové soubory umístěné na místním pevném disku. Ve většině případů tento proces probíhá automaticky pomocí složek pro sledování. Importér však lze použít také k importu médií z místních složek, které nejsou nastaveny jako složky pro sledování.

Ve většině případů budeme používat výraz import, který označuje všechny způsoby přenesení obrazu a zvuku do knihovny pro další použití ve videofilmech.

Další krok

Jakmile aplikace Studio dokončí import médií, budete mít přístup k importovaným souborům, které můžete dále použít ve videofilmech. Podrobnosti naleznete v části Knihovna.

ð Panely importéru

ð Výběr médií pro import

Importér