Rychlost

Výběrem možnosti Rychlost Ø Přidat nebo Rychlost Ø Editace v místní nabídce videoklipu nebo zvukového klipu na časové ose lze otevřít okno Ovládání rychlosti. Pomocí úpravy nastavení můžete vytvořit libovolné zpomalení nebo zrychlení v širokém rozsahu.

Avid Studio image001 Rychlost

Okno Ovládání rychlosti

Skutečná rychlost přehrávání projektu zůstane vždy stejná. Jednou provždy je nastavena frekvencí snímků za sekundu v nastavení projektu. Za účelem zpomalení jsou mezi původní snímky doplněny nové; při zrychlení jsou některé snímky zdroje potlačeny.

Možnosti uvedené v dialogovém okně jsou rozděleny do několika skupin.

Konstantní

Vyberte rychlost přehrávání klipu jako hodnotu od 10 do 500 procent vzhledem k původnímu materiálu. Jakákoli hodnota nižší než 100 procent je zpomalení.

Kotva: Pokud je vybrána možnost Konstantní, je klip zadaným snímkem během operací trimování ukotven k časové ose. Jako kotvu můžete zvolit první či poslední snímek klipu nebo snímek označený aktuální pozicí osy přehrávání. Tato funkce může být užitečná ke koordinaci akce mezi klipem s ovlivněnou rychlostí a materiálem, jako je hudba na pozadí v jiných stopách.

Natažení

U této možnosti zůstanou první a poslední snímek aktuálně trimovaného klipu uzamčeny, pokud je klip trimován na časové ose. Při zkrácení klipu nebude trimován materiál z konce, ale klip bude zrychlen tak, aby skončil na stejném snímku jako dříve. Při prodloužení klipu trimováním jeho konce směrem doprava se nezobrazí trimovaný materiál, ale klip bude zpomalen.

Video

Možnost Opačně slouží k obrácení směru přehrávání bez vlivu na rychlost. Při použití této možnosti je potlačen případný synchronní zvuk, protože zpětné přehrávání zvuku je obecně nežádoucí.

Hladké přechody: U této možnosti je použit zvláštní postup přechodu, aby bylo dosaženo maximální plynulosti pohybu od snímku ke snímku.

Zvuk

Udržovat hladinu: Tato možnost slouží k udržení původní výšky nahraného zvuku, a to i při zrychleném či zpomaleném přehrávání. Při větších změnách rychlosti se funkce stává méně efektivní. Po překročení určitých mezních hodnot dojde k jejímu úplnému vypnutí.

Rychlost