Použití schránky

Přestože operace přetažení poskytují výkonnější funkce pro práci s klipy, podporuje časová osa také standardní operace se schránkou pomocí obvyklých klávesových zkratek – vyjmutí, kopírování a vložení. Schránka nabízí také jediný způsob přesunutí a kopírování přechodů a efektů mezi klipy.

V knihovně

Po výběru jednoho nebo více klipů v knihovně můžete výběr umístit do schránky aplikace klepnutím na příkaz Kopírovat v místní nabídce výběru nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C. (Druhý obvyklý příkaz pro přidání do schránky, Vyjmout, není v knihovně k dispozici.)

Na časové ose projektu umístěte osu přehrávání do bodu, kde má začínat operace vložení, a klepnutím na záhlaví vyberte požadovanou stopu.

Stisknutím kláves CTRL+V vložte klipy ze schránky do určené stopy s počátkem na ose přehrávání.

Jestliže místo kombinace kláves CTRL+V vyberete příkaz Vložit v místní nabídce časové osy, budou klipy vloženy na pozici ukazatele myši ve výchozí stopě, nikoli na ose přehrávání.

Operaci vložení můžete se stejnou sadou klipů podle potřeby vícekrát opakovat.

Na časové ose

Vyberte na časové ose jeden nebo více klipů a potom klepněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout v místní nabídce výběru nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+C (kopírování) nebo CTRL+X (vyjmutí). Oběma příkazy budou klipy přidány do schránky; při použití příkazu Vyjmout budou původní klipy odebrány z projektu, při použití příkazu Kopírovat zůstanou na místě.

Vložte obsah schránky na časovou osu, jak je popsáno v předchozí části. Klipy budou vloženy do stejných stop, ve kterých byly původně, a ve stejné vodorovné vzdálenosti. Na rozdíl od operace přetažení nepodporuje schránka přesouvání klipů mezi stopami.

Efekty ve schránce

Klipy, k nimž jsou přidány efekty, mají podél horního okraje purpurovou čáru. Klepnutím na tuto čáru pravým tlačítkem myši zobrazíte místní nabídku Efekt, která obsahuje příkazy Vyjmout vše a Kopírovat vše sloužící k přenosu nebo sdílení sady efektů mezi klipy. Vyberte jeden či více cílových klipů a potom stiskněte klávesy CTRL+V nebo v místní nabídce časové osy klepněte na příkaz Vložit.

Seskupení efektů bude vloženo do všech vybraných klipů. V cílových klipech zůstanou zachovány všechny případné dřívější efekty. Vložené seskupení efektů bude umístěno na stávající efekty.

Přechody ve schránce

Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast přechodů v horním rohu na začátku nebo na konci klipu. Zobrazí se místní nabídka Přechod. Výběrem příkazu Vyjmout nebo Kopírovat umístěte přechod do schránky.

Stejně jako efekty lze i přechody vložit do jednoho či více cílových klipů, avšak všechny stávající vkládané přechody daného typu (počáteční nebo koncový) budou přepsány. Vložení se nezdaří, pokud je doba trvání přechodu ve schránce delší než cílový klip.

Použití schránky