Odstranění klipů

Chcete-li odstranit jeden či více klipů, nejprve je vyberte a potom stiskněte klávesu DELETE. Alternativně můžete klepnout na ikonu koše na panelu nástrojů časové osy nebo zvolit příkaz Odstranit z místní nabídky výběru.

Pokud odstraněním vznikne mezera s rozpětím přes všechny stopy, je v inteligentním režimu uzavřena posunutím materiálu vpravo od mezery směrem doleva. Můžete se tak vyhnout náhodnému vytvoření prázdných oddílů ve filmu a současně zajistit zachování synchronizace mezi stopami.

Pokud při odstraňování podržíte klávesu ALT, budou vytvořené mezery ponechány bez uzavření.

V režimu vložení budou mezery ve stopách, z nichž jsou odstraněny klipy, také uzavřeny, avšak ostatní stopy nebudou ovlivněny. Neprojeví se žádná snaha o zachování synchronizace vpravo od odstraněných položek.

Z hlediska synchronizace je nejbezpečnějším způsobem úprav pro odstraňování přepis, který jednoduše odebere klipy a vše ostatní ponechá beze změny.

Odstranění klipů