Místní nabídky klipů

Klepnutím na klip pravým tlačítkem myši se otevře místní nabídka s příkazy vhodnými pro daný typ položky. Videoklip má například jinou nabídku než klip s titulky. Některé příkazy jsou však společné pro většinu typů nebo všechny typy. Rozdíly v použitelnosti jsou uvedeny v následujících popisech.

Editovat film: Tento příkaz je k dispozici pouze u filmových klipů (ze zásobníku) a slouží k otevření zásobníku ve vlastním filmovém editoru. Vnořený editor nabízí stejné funkce a oblasti jako primární editor.

Editovat titulek: Příkazem pouze pro titulky lze otevřít Editor titulků.

Editovat hudbu: Tento příkaz je určen pro klipy Scorefitter.

Editovat koláž: Slouží k úpravám klipu koláže v Editoru koláží.

Otevřít editor efektů: Otevře editor médií pro klip libovolného typu a zobrazí kartu Efekty. Koláž, titulky a klipy ze zásobníku jsou zpracovány stejným způsobem jako běžné videoklipy.

Rychlost: Tímto příkazem lze otevřít dialogové okno Ovládání rychlosti, ve kterém je možné použít efekty zrychlení a zpomalení vybraných klipů. Tato možnost není k dispozici u zásobníků.

Měřítko: První dvě možnosti ovlivní zpracování klipů, které při umístění do projektu nevyhovují aktuálnímu formátu časové osy.

·    Možnost Přizpůsobit zobrazí obrázek se správným poměrem stran a v největším možném měřítku bez oříznutí. Nepoužité části snímku jsou zpracovány jako průhledné.

·    Možnost Výplň také zachová poměr stran obrazu, nastaví však takové měřítko, aby neexistovaly žádné nevyužité části obrazovky. Pokud nejsou poměry stran shodné, budou části obrazu oříznuty.

Při dalším ladění chování měřítka klipu je možné vyzkoušet funkci Posuvník a lupa.

·    Zachovat kanál alfa, Odebrat kanál alfa, Generovat kanál alfa: Tyto příkazy se vztahují na obsah s kanálem alfa (určujícím průhlednost jednotlivých pixelů). Tyto informace kanálu alfa mohou být konfliktní s efekty aplikace Avid Studio. Příkaz není k dispozici u klipů obsahujících pouze zvuk.

Aktivní proudy: Tento příkaz je k dispozici pro zakázání jednotlivých proudů v klipech obsahujících video i zvuk. Obvykle se používá jako snadný způsob zrušení nepotřebného zvuku kamery.

Upravit trvání: Umožňuje zadat číselnou hodnotu doby trvání do místního okna. Všechny vybrané klipy budou pomocí přizpůsobení výstupních bodů trimovány na požadovanou délku.

Oddělit zvuk: V klipech obsahujících video i zvuk umožňuje tento příkaz oddělit zvukový proud do samostatného klipu v samostatné stopě a povolit tak rozšířené operace úprav, například L-střihy.

Najít zdroj: Tímto příkazem lze otevřít prohlížeč knihovny ve složce obsahující položku, která je zdrojem pro videoklip, klip s fotografiemi nebo zvukový klip.

Vyjmout, Kopírovat, Vložit: Pomocí příkazů schránky je možné přesunout nebo kopírovat výběr klipů namísto přetahování pomocí myši.

Odstranit: Slouží k odstranění vybraných klipů.

·    Zobrazit informace: Umožňuje zobrazit vlastnosti klipu a příslušných souborů médií v textovém formátu.

Místní nabídky klipů