Filmy ve filmech

Všechny filmové projekty vytvořené v aplikaci Avid Studio se zobrazí jako položky ve větvi Projekty v knihovně. Účelem položek knihovny je však sloužit jako součásti filmů. Co se stane, když se pokusíte přetáhnout filmový projekt A na časovou osu filmového projektu B?

Odpověď je dosti jednoduchá: Stejně jako u většiny typů položek platí, že se projekt A stane jednotlivým klipem na časové ose projektu B. Z hlediska úprav na časové ose se bude chovat stejně jako kterákoli jiná položka videa. Můžete jej trimovat, přesouvat, použít u něj efekty a přechody a podobně. (Totéž neplatí u projektů disku. Tyto projekty nelze použít jako klipy v jiném projektu.)

Kopie vnitřní struktury projektu A však zůstane uvnitř tohoto klipu ze zásobníku beze změny, stejně jako všechny klipy, efekty, titulky a ostatní součásti projektu. Pokud navíc poklepete na klip ze zásobníku nebo vyberete z jeho místní nabídky příkaz Editovat film, otevře se v novém okně podřízený Filmový editor, ve kterém můžete pracovat na dílčím filmu. Všechny provedené změny ovlivní pouze kopii projektu v klipu ze zásobníku, nikoli originál.

Délka tohoto klipu ze zásobníku na časové ose hlavního projektu není svázána s délkou dílčího filmu na jeho vlastní časové ose. Prodloužením nebo zkrácením dílčího filmu ve vnořeném editoru se nezmění délka klipu ze zásobníku v nadřazeném filmu. Pokud chcete, aby klip ze zásobníku odpovídal délce dílčího filmu, je třeba jej ručně trimovat.

Filmy ve filmech