Efekty klipů

Efekty klipů (označované také jako filtry nebo obrazové efekty) fungují vždy u jednoho klipu. Efekty jsou různého druhu a mají nejrůznější účel. Díky klíčování lze parametry efektů u klipu libovolně měnit.

Chcete-li u klipu použít určitý efekt, vyhledejte jej v části Efekty v knihovně a přetáhněte jej na klip, který chcete vylepšit, nebo poklepejte na klip a vyberte efekt z možností nabízených na kartě Efekty v editoru médií daného klipu.

Pomocí jednoho nebo obou způsobů lze u klipu použít více efektů. Ve výchozím nastavení je přehrávání více efektů zpracováno v pořadí, v jakém byly přidány.

Horní okraj klipu na časové ose, u kterého je použit efekt, má purpurovou barvu. Tento indikátor efektů klipu má vlastní místní nabídku, která obsahuje příkazy schránky sloužící k vyjmutí a kopírování efektů mezi klipy.

Poklepáním na libovolný klip se klip otevře ve vlastním editoru médií, ve kterém lze přidat, odebrat nebo konfigurovat efekty.

Efekty klipů