Úpravy filmů

Prvním krokem jakékoli relace úprav filmů je zahájení práce otevřením projektu ve Filmovém editoru.

Zahájení nové produkce: V hlavní nabídce zvolte položku Soubor Ø Nový Ø Film. Než přidáte svůj první klip, ujistěte se, zda bude formát videa na časové ose vhodný pro projekt (viz dále).

Úprava stávajícího filmu: Vyberte poslední projekt v nabídce Soubor Ø Poslední, vyhledejte a otevřete filmový projekt klepnutím na položku Soubor Ø Otevřít Ø Film, nebo vyhledejte film, který chcete otevřít, v knihovně ve složce Projekty Ø Video.

Otevření projektu aplikace Pinnacle Studio: Zvolte položku Soubor Ø Import předchozích projektů Studia. Je možné, že některé funkce projektu aplikace Pinnacle Studio nejsou v aplikaci Avid Studio podporovány.

Nastavení časové osy

Před zahájením úprav nového projektu ověřte, zda nastavení formátu videa pro projekt – poměr stran, velikost snímku a rychlost přehrávání – odpovídá vašim požadavkům. Na kartě Nastavení projektu v možnostech nastavení aplikace můžete zvolit, že hodnoty těchto vlastností budou nastaveny automaticky podle prvního klipu přidaného do projektu. Lze je také nastavit ručně.

Je možné, že v závislosti na nastavení časové osy nebude možné okamžitě přehrát klipy v některých formátech. Takový obsah bude automaticky renderován ve vhodném formátu.

Vytváření stop

Až na drobné výjimky nemají stopy časové osy v aplikaci Avid Studio specializované role. Libovolný klip lze umístit do libovolné stopy. Při práci se složitějšími projekty však postupně zjistíte, že je užitečné stopy vhodně organizovat a přejmenovat je podle jejich funkce ve filmu.

ð Editor titulků, Scorefitter, komentář

ð Odstranění klipů

ð Operace s klipy

ð Použití schránky

ð Rychlost

ð Filmy ve filmech

ð Přechody

ð Efekty klipů

ð Místní nabídky klipů

Úpravy filmů