Základy práce s časovou osou

Časová osa je tvořena více stopami (v požadovaném počtu), které jsou uspořádány svisle pod sebou. Stopy více nahoře jsou při prohlížení umístěny vpředu a jejich neprůhledné části zakrývají stopy nacházející se dole.

Základní akcí tvorby filmu je přetažení položky z knihovny na stopu časové osy, kde je označována jako klip. S trochou praxe velmi rychle dokážete rozvrhnout hrubé úpravy filmu pouhým přidáním hlavních položek médií na přibližné pozice časové osy.

Avid Studio image001 Základy práce s časovou osou

Na levém konci časové osy jsou záhlaví stop a několik ovládacích prvků každé stopy: tlačítko zámku, název stopy a tlačítka pro monitorování videa a zvuku stopy. Aktuální výchozí stopa je zde Hlavní.

Záhlaví stopy: Vlevo od každé stopy je oblast záhlaví, která poskytuje přístup k funkcím, jako je vypnutí monitorování videa nebo zvuku stopy.

Výchozí stopa: Jedna stopa je zvýrazněna světlejší barvou pozadí a je také označena oranžovým pruhem vlevo od záhlaví stopy. To je výchozí stopa. Tato stopa má zvláštní roli v určitých procedurách úprav, slouží například jako cílová stopa pro operace vložení. Chcete-li jako výchozí označit jinou stopu, klepněte na její záhlaví.

Avid Studio image002 Základy práce s časovou osouAktuální pozice na časové ose odpovídá snímku videa zobrazenému v přehrávači, pokud je spuštěn v režimu Časová osa. Aktuální pozice je označena svislou červenou čárou, v jejíž horní části je úchyt jezdce s možností přetahování. Další svislá čára označuje stejnou pozici v navigátoru (viz níže).

Panel nástrojů

Panel nástrojů časové osy nad stopami obsahuje několik skupin nástrojů souvisejících s úpravami. (Panel nástrojů v Editoru disku zahrnuje také nástroje specifické pro tvorbu disku.)

Navigátor

Navigátor časové osy pod stopami zobrazuje celkový náhled projektu ve zmenšeném měřítku. Pruhy představující klipy mají stejné barvy jako na časové ose. Výjimkou je pruh představující vybraný klip, který je zobrazen oranžově. Klepnutím na navigátor je možné rychle zobrazit jakékoli umístění na časové ose.

Avid Studio image003 Základy práce s časovou osou

Část okna zobrazení navigátoru s vyznačením aktuální pozice (svislá čára vlevo) a úchytem pro změnu velikosti (vpravo)

Oranžový obdélník ohraničující část zobrazení navigátoru – okno zobrazení – označuje oddíl filmu, který je aktuálně viditelný na stopách časové osy.

Chcete-li změnit část filmu, která má být zobrazena, přetahujte myší vodorovně uvnitř okna zobrazení. Současně s přetahováním se posouvá časová osa. Vzhledem k tomu, že se pozice časové osy nemění, může se jezdec touto akcí dostat mimo zobrazení.

Přiblížení

Pokud chcete změnit úroveň přiblížení časové osy, klepněte na časové pravítko v horní části časové osy a vodorovně je přetahujte, nebo přetáhněte boční části okna zobrazení. První způsob má výhodu v tom, že pozice osy přehrávání na obrazovce zůstane neporušená, takže se po přiblížení můžete snadněji orientovat.

Chcete-li změnit přiblížení samotného navigátoru, použijte tlačítka plus a minus vpravo od něj.

Poklepáním na okno zobrazení lze upravit přiblížení navigátoru i časové osy současně tak, aby se v okně Filmového editoru zobrazil celý film.

Změna velikosti

Výšku časové osy a vzájemný poměr stran knihovny a přehrávače je možné upravit úchytem pro změnu velikosti v podobě obráceného T uprostřed obrazovky.

Pokud chcete upravit výšku jednotlivých stop časové osy, přetažením upravte oddělovací čáry mezi záhlavími stop vlevo. Jestliže svislá velikost všech stop přesahuje dostupnou oblast zobrazení, můžete pomocí posuvníku na pravé straně vybrat, které stopy budou zobrazeny.

Výšku navigátoru nastavíte svislým přetažením vodorovného oddělovače v horní části.

Základy práce s časovou osou