Záhlaví stopy časové osy

V oblasti záhlaví časové osy je několik ovládacích prvků, které ovlivňují uspořádání a organizaci stop časové osy. V části Zvuk na časové ose naleznete informace týkající se funkcí zvuku, jako je hlasitost stopy, které lze také ovládat ze záhlaví časové osy.

Avid Studio image001 Záhlaví stopy časové osy

Na levém konci časové osy jsou záhlaví stop a několik ovládacích prvků každé stopy: tlačítko zámku, název stopy a tlačítka pro monitorování videa a zvuku stopy. Aktuální výchozí stopa je zde Hlavní.

Oblast všech stop nad záhlavími stop obsahuje ovládací prvky podobné těm, které se nacházejí v záhlaví jednotlivých stop, avšak s globálním účinkem: platí pro všechny stopy současně a potlačuje individuální nastavení.

Výchozí stopa

Svislá oranžová čára vlevo od záhlaví stopy společně se světlejším odstínem pozadí označuje výchozí stopu. Představuje cílovou stopu pro určité funkce, k nimž patří odeslání a vložení. Do této stopy lze také přidat nově vytvořené titulky a skladby Scorefitter.

Chcete-li jako výchozí označit jinou stopu, jednoduše klepněte na libovolné místo v záhlaví stopy kromě tlačítka či jiného ovládacího prvku.

Uzamčení

Klepnutím na tlačítka visacího zámku je možné ochránit stopu před neúmyslnými úpravami. Stejné tlačítko v oblasti všech stop přenese tuto ochranu na celý projekt.

Název stopy

Pokud chcete upravit název stopy, můžete jedním klepnutím na název zobrazit místní editor, nebo můžete v místní nabídce záhlaví stopy vybrat položku Upravit název stopy. Úpravu potvrďte klávesou ENTER nebo ji zrušte klávesou ESC.

Monitorování videa a zvuku

Tlačítka videa a zvuku v záhlaví stopy umožňují řídit, zda video a zvuk z této stopy tvoří součást kompozitního výstupu projektu. Podporují četné situace, kdy je při úpravách výhodné zablokovat výstup jedné či více stop za účelem zjednodušení náhledu. Stejná tlačítka v oblasti všech stop slouží k přepínání monitorování zvuku a videa pro celý projekt.

Další funkce stop

V místní nabídce záhlaví stopy jsou k dispozici následující funkce:

Nová stopa: Novou stopu můžete vložit buď nad nebo pod stávající stopu.

Smazat stopu: Odstraní stopu a všechny její klipy.

Přesunout stopu: Přetáhněte záhlaví stopy nahoru nebo dolů na novou pozici vrstvy. Při přetahování se v platných umístěních zobrazí světlá vodorovná čára.

Kopírovat stopu: Pokud při přesouvání stopy podržíte klávesu CTRL, bude stopa namísto přesunutí zkopírována.

Velikost stopy: Místní nabídka obsahuje čtyři pevné velikosti stop (Malá, Střední, Velká, Velmi velká). Chcete-li nastavit vlastní velikost, můžete bezproblémově upravit výšku přetažením oddělovací čáry mezi záhlavími stop.

Zobrazit zvukové vlny: Umožňuje přepínat zobrazení zvukových vln pro zvukové klipy.

Záhlaví stopy časové osy