Panel nástrojů časové osy

Panel nástrojů nad časovou osou poskytuje různé možnosti nastavení, nástroje a funkce, které se vztahují k časové ose a úpravám na časové ose.

Nastavení časové osy

Avid Studio image001 Panel nástrojů časové osyVýchozí nastavení časové osy se zkopíruje z prvního videoklipu, který na časovou osu přidáte. Je-li výsledek správný, není nutné nastavení měnit.

Avid Studio image002 Panel nástrojů časové osy

Nastavení časové osy

Pokud chcete provést změny, klepněte na tlačítko zcela vlevo na panelu nástrojů. Otevře se okno Rozlišení časové osy obsahující tři konfigurovatelné položky nastavení.

Poměr: Zvolte zobrazení 4 × 3 nebo 16 × 9.

Velikost: Zvolte rozlišení pixelů HD a SD dostupné pro daný poměr stran.

Frekvence snímků: Zvolte hodnotu frekvence snímků konzistentní s ostatními nastaveními.

Tato nastavení lze změnit kdykoli během práce na filmu, měli byste si však uvědomit, že změna frekvence snímků může způsobit mírný posun klipů na časové ose, protože se budou přizpůsobovat novým hranicím snímků.

Obrazový materiál, který nevyhovuje zvoleným hodnotám nastavení projektu, bude při přidání na časovou osu automaticky převeden.

Pokud nechcete spoléhat na formát převzatý z prvního přidaného klipu a raději chcete standard videa pro své projekty zvolit sami, otevřete stránku Nastavení projektu v možnostech nastavení aplikace.

Směšovač zvuku

Avid Studio image003 Panel nástrojů časové osyTímto tlačítkem lze otevřít rozšířenou oblast ovládacího panelu zvuku s nástroji pro úpravu hlasitosti a přístupem k funkci Panorama pro posun prostorového zvuku.

Scorefitter

Avid Studio image004 Panel nástrojů časové osyScorefitter je integrovaný generátor hudby aplikace Avid Studio nabízející vlastní tvorbu hudby, na kterou se nevztahují autorské poplatky a která je přesně upravena podle požadované doby trvání filmu.

Titulky

Avid Studio image005 Panel nástrojů časové osyTlačítkem Vytvořit titulek lze otevřít Editor titulků. Pokud žádný z mnoha nabízených titulků neodpovídá vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní.

Komentář

Avid Studio image006 Panel nástrojů časové osyNástroj Komentář umožňuje nahrát komentář nebo jiný zvukový obsah živě během sledování filmu.

Žiletka

Avid Studio image007 Panel nástrojů časové osyChcete-li jeden či více klipů rozdělit na pozici osy přehrávání, klepněte na tlačítko se žiletkou. Touto operací nedojde k odstranění žádného materiálu, avšak každý ovlivněný klip bude rozdělen na dva klipy, s nimiž je možné pracovat samostatně v oblasti trimování, přesouvání, přidávání efektů atd.

Pokud jsou na ose přehrávání libovolné stopy vybrány klipy, budou rozděleny pouze tyto klipy. Obě části těchto klipů zůstanou vybrané i po rozdělení.

Nejsou-li na ose přehrávání vybrány žádné klipy, budou rozděleny všechny klipy, jimiž osa prochází, a jejich části na pravé straně budou vybrány, aby je bylo možné v případě potřeby snadno odstranit.

Z operace rozdělení jsou vyloučeny zamčené stopy.

Koš

Avid Studio image008 Panel nástrojů časové osyKlepnutím na tlačítko koše je možné všechny vybrané položky odstranit z časové osy. V části Odstranění klipů naleznete podrobnosti o tom, jak může odstranění ovlivnit jiné klipy na časové ose.

Značky

Avid Studio image009 Panel nástrojů časové osyFunkce značek, které jsou zde k dispozici, jsou identické s funkcemi obsaženými v editorech médií pro video a zvuk.

Značky časové osy však nejsou připojeny ke konkrétnímu klipu, ale patří ke kompozitnímu videu v označeném bodu. Během úprav na časové ose budou značky měnit pozice pouze v případě, že existuje výběr klipů zahrnující všechny stopy v označeném bodu, a v případě, že žádná stopa není zamčená.

Magnetické zarovnávání

Avid Studio image010 Panel nástrojů časové osyRežim magnetu zjednodušuje vkládání klipů během přetahování. Jestliže je režim aktivní, jsou klipy přitahovány „magnetem“ k jiným položkám na časové ose, pokud se přiblíží na kritickou vzdálenost. Snadno se tím zabrání vytvoření nežádoucích (i když často nepozorovatelně malých) mezer mezi položkami, které jinak často během úprav vznikají. Chcete-li však záměrně vytvořit takovou mezeru a použít preferované umístění, jednoduše tento režim vypněte.

Úpravy klíčového snímku hlasitosti

Avid Studio image011 Panel nástrojů časové osyTlačítko úprav klíčového snímku hlasitosti přepíná úpravy zvuku klipu založené na klíčovém snímku. Pokud je tlačítko aktivováno, je možné upravovat zelenou čáru hlasitosti na jednotlivých klipech časové osy. V tomto režimu můžete na čáru přidat ovládací body, přetahovat části čáry a provádět další operace. Je-li tlačítko vypnuto, jsou klíčové snímky hlasitosti chráněny před změnami.

Otevřením směšovače zvuku je tlačítko automaticky aktivováno.

Posun zvuku jezdcem

Avid Studio image012 Panel nástrojů časové osyVe výchozím nastavení lze zvukový záznam projektu poslouchat pouze během přehrávání v náhledu. Tlačítko pro posun zvuku jezdcem na panelu nástrojů časové osy poskytuje náhled zvuku i při pouhém procházení filmu pomocí přetahování ovládacího prvku jezdce časové osy.

Posun zvuku jezdcem umožňuje také převíjecí kolečko v přehrávači.

Režim úprav

Avid Studio image013 Panel nástrojů časové osyVolič režimu úprav vpravo na konci panelu nástrojů časové osy určuje chování ostatních klipů při provádění editačních změn. Materiál vlevo od bodu úprav není úpravami na časové ose nikdy ovlivněn. Změny jsou použity pouze u klipů, které pokračují od bodu úprav doprava.

K dispozici jsou tři volby režimu úprav: inteligentní, vložení a přepis. Výchozí je inteligentní režim, ve kterém aplikace Avid Studio vybírá vložení, přepis a někdy i složitější strategie v kontextu jednotlivých operací úprav.

Inteligentní režim je navržen tak, aby co nejlépe zachoval synchronizaci mezi stopami časové osy. Při úpravách více stop obvykle existují mezi klipy svislé i vodorovné vztahy: Pokud jste například pečlivě umístili střihy v souladu s rytmem hudební stopy, nechcete při dalších úpravách všechno narušit.

Režim vložení je vždy nedestruktivní: před vložením nového materiálu jsou ostatní klipy ve stopě přesunuty mimo. Tento režim také automaticky uzavře mezery vytvořené odebráním materiálu. Ovlivněna je pouze cílová stopa. Jakákoli dřívější synchronizace s ostatními stopami od bodu úprav směrem doprava se ztratí.

Vložení je nejvýhodnější v raných fázích projektu, při shromažďování a řazení klipů na časové ose. Zajišťuje, že se neztratí žádný materiál, a umožňuje snadno měnit pořadí a sekvence klipů.

V pozdějších fázích, když se struktura projektu blíží ke konečnému stavu a když začnete pečlivě synchronizovat materiál v různých stopách, je režim vložení méně užitečný. Vlastnosti, které jej zvýhodňují v raných fázích (vlnové chování), působí při dokončování v jeho neprospěch. V tomto okamžiku se uplatní přepis.

Přepis přímo ovlivní pouze klipy, které vyberete. Změna délky nebo pozice klipu v režimu přepisu přepíše sousední klipy (při prodloužení) nebo zanechá mezery (při zkrácení). Nebude mít žádný vliv na synchronizaci mezi stopami.

Alternativní režim

Inteligentní režim úprav funguje tak, že předvídá, co chcete udělat, a určí, zda bude nejvhodnější použít vložení, přepis nebo nějakou složitější strategii. Zjistíte, že obvykle udělá to, co chcete, ale někdy se určitě stane, že zamýšlíte něco jiného.

Řada akcí podporuje vložení i přepis, ale žádné jiné možnosti. Inteligentní režim použije někdy jednu možnost a někdy druhou, ale pokud nepožadujete vložení, chcete obvykle použít přepis a obráceně. Potřebujete proto způsob, jak potlačit výchozí chování inteligentního režimu.

Chcete-li změnit vložení na přepis nebo přepis na vložení, podržte při obvyklém provádění úprav klávesu ALT. Při nastavování úprav můžete klávesu ALT stisknout (nebo uvolnit) podle libosti: rozhodující je stav klávesy v okamžiku konečného provedení operace – když například uvolníte tlačítko myši při přetahování položek na časovou osu.

Tento postup funguje ve všech režimech úprav, je tedy k dispozici vždy, když jej potřebujete. Pokud nejste spokojeni s výchozím chováním, podle potřeby zrušte nebo vraťte akci zpět a opakujte ji pomocí klávesy ALT.

V jedné operaci úprav na časové ose, která se týká nahrazení jednoho klipu jiným při zachování doby jeho trvání, efektů a jiných vlastností, hraje podobnou roli klávesa SHIFT. Podrobnosti naleznete v části Nahrazení klipu.

Panel nástrojů časové osy