Funkce zvuku na časové ose

Popis těchto funkcí je obsažen v části Zvuk na časové ose.

Funkce zvuku na časové ose