Filmový editor

Avid Studio corner top left Filmový editor Avid Studio border Filmový editor Avid Studio corner top right Filmový editor
Avid Studio border Filmový editor
Avid Studio spacer Filmový editor
Avid Studio spacer Filmový editor Avid Studio blue button Filmový editor Avid Studio spacer Filmový editor

Chcete-li získat další informace o

základních úpravách (video, obrázky, zvuk),

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Filmový editor
Avid Studio spacer Filmový editor
Avid Studio border Filmový editor
Avid Studio corner bottom left Filmový editor Avid Studio border Filmový editor Avid Studio corner bottom right Filmový editor
Avid Studio corner top left Filmový editor Avid Studio border Filmový editor Avid Studio corner top right Filmový editor
Avid Studio border Filmový editor
Avid Studio spacer Filmový editor
Avid Studio spacer Filmový editor Avid Studio blue button Filmový editor Avid Studio spacer Filmový editor

Chcete-li získat další informace o

rozšířených úpravách (přechody, titulky, koláž, menu DVD),

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Filmový editor
Avid Studio spacer Filmový editor
Avid Studio border Filmový editor
Avid Studio corner bottom left Filmový editor Avid Studio border Filmový editor Avid Studio corner bottom right Filmový editor

Filmový editor je hlavní obrazovka úprav aplikace Avid Studio pro vytváření digitálních filmů. V editoru jsou spojeny tři hlavní součásti:

Knihovna v kompaktním zobrazení obsahuje položky, které jsou v projektu k dispozici.

Časová osa projektu umožňuje organizovat položky jako klipy ve schematickém znázornění vaší tvorby.

Přehrávač umožňuje zobrazit položky knihovny před jejich přidáním do projektu. Umožňuje také zobrazit (po jednotlivých snímcích, chcete-li), jak bude libovolná část produkce skutečně vypadat, pokud ji exportujete (uložíte jako soubor nebo odešlete na web YouTube).

Ve Filmovém editoru je dále možné vyvolat řadu nástrojů a oken sloužících k vytváření a úpravám titulků, přidávání efektů a dalším účelům.

Avid Studio image001 Filmový editor

Část obrazovky Filmového editoru s kompaktním zobrazením knihovny vlevo nahoře, přehrávačem vpravo nahoře (viditelný částečně) a časovou osou a navigátorem v dolní části

Editace disku

Pokud plánujete konečné vydání filmu na disku DVD s interaktivními nabídkami, budete v určitém okamžiku potřebovat zvláštní funkce Editoru disku. Obsahuje stejné funkce úprav na časové ose jako Filmový editor, ale umožňuje také vytvořit a zpracovat nabídky disku, jejichž pomocí budou uživatelé produkci procházet.

Aplikace Avid Studio umožňuje bezproblémové přenesení filmu do projektu disku v libovolné fázi vývoje, můžete tedy spustit Filmový editor i poté, co nakonec namísto jiných možností nebo současně s nimi zvolíte výstup na disk DVD.

Kompaktní knihovna

Kompaktní zobrazení knihovny, které využívá levou horní část obrazovky Filmového editoru, představuje hlavní funkci prostředí pro úpravy. Pokud přepnete vpřed a zpět mezi knihovnou a Filmovým editorem, všimnete si, že v obou zobrazeních je vybrána karta umístění a že jsou zobrazeny stejné položky knihovny.

Díky umístění kompaktní knihovny a časové osy ve stejném okně je přidávání položek do filmu velmi snadné: stačí pouze přetáhnout požadované položky z prohlížeče knihovny na časovou osu projektu.

Produkce prezentací

Vedle všech typů produkcí videa (filmů) je možné Filmový editor (a Editor disku) použít k vytváření složitých prezentací a představení ze statických obrázků. V obou případech se uplatňují stejné postupy úprav.

ð Úpravy filmů

Filmový editor